Trajno opredeljenje za podržavanje procesa koji doprinose razvoju i napretku kompanije, Elektromontaža Kraljevo potvrđuje, između ostalog, i uključivanjem u sistem dualnog obrazovanja.  Prepoznajući značaj „učenja kroz rad“ jedna smo od vodećih kompanija na području Kraljeva po broju učesnika na praktičnoj obuci, koja u partnerstvu sa elektro-saobraćajnom tehničkom školom „Nikola Tesla“ i mašinsko-tehničkom školom „14. oktobar“, u svojim pogonima već četiri godine realizuje ovaj program dualnog obrazovanja.

U realnom radnom okruženju pod rukovodstvom i nadzorom, uz podršku kvalifikovanih instruktora, završeno je ovogodišnje učenje kroz rad 26 učenika srednje elektro-saobraćajne škole i 14 iz mašinsko-tehničke srednje škole. Ukupno 40 učenika je u našoj kompaniji sticalo znanje, veštine i sposobnosti koja su neophodna za efikasan I produktivan rad u odabranom zanimanju.

Dualno obrazovanje je deo sistema srednjoškolskog obrazovanja i vaspitanja u kome se kroz teorijsku nastavu i vežbe u školi i učenje kroz rad kod poslodavca, stiču i se usavršavaju kompetencije u skladu sa standardom kvalifikacije i važećim planom I programom nastave i učenja. Nekadašnja „stručna praksa“ dobila je novu formu kroz  odredbe  Zakona o dualnom obrazovanju koje se primenjuju na deo srednjeg stručnog obrazovanja za obrazovne profile III stepena, u našem slučaju, u trajanju od dve školske godine. Ohrabrujući podatak je zasnovan na realnosti da je određeni broj učenika, koji su ove školske godine završili školovanje po dualnom sistemu obrazovanja, prihvatila ponudu da zasnuje radni odnos u kompaniji. Ovi mladi ljudi sa 18 godina su svojim znanjem i zalaganjem sami odabrali i obezbedili posao u kompaniji koja punih 60 godina izvodi najraznovrsnije radove u oblasti energetike.

Elektromontaža je zahvaljujući svojim profesionalnim kapacitetima ispunila propisane uslove, stekla akreditaciju za učešće u obrazovnom procesu kroz model dualne nastave. Svesni odgovornosti, nastavićemo i ubuduće da  dajemo doprinos obrazovanju novih kadrova u skladu sa našim i potrebama. Ponosni smo na činjenicu da smo deo procesa koji mladima pruža šansu za kvalitetno sticanje stručnih kompetencija i doprinosi bržem pronalaženju posla, a dugoročno vode unapređenju naše kompanije i  jačanju konkurentnosti privrede Srbije u celini.