”Elektromontaža” d.o.o. Kraljevo

Aerodromska 7, 36000 Kraljevo

Elektromontaža d.o.o. Kraljevo

IZVRŠNA KANCELARIJA: Aerodromska 7, 36000 Kraljevo, Serbia

Telefon: +381 36 382 300      FAX: +381 36 382 300     E-mail: [email protected]

”Elektromontaža” d.o.o. Kraljevo, ogranak Beograd

GTC 19 Avenija, Vladimira Popovića 38-40

Elektromontaža d.o.o. Kraljevo, ogranak Beograd

SEDIŠTE: GTC 19 Avenija, Vladimira Popovića 38-40, 11000 Beograd, Srbija

Telefon: +381 11 655 0670    FAX: +381 11 7854 725    E-mail: [email protected]

CG

Elektromontaža CG d.o.o. Podgorica

Oktobarske revolucije 130, Podgorica

E-mail: [email protected]

"Elektromontaža CG'' d.o.o. Podgorica

Oktobarske revolucije 130, Podgorica

Elektromontaža d.s.d. Podgorica

Piperska bb, Podgorica

E-mail: [email protected]

 

''Elektromontaža'' d.o.o. Kraljevo

Piperska bb, Podgorica

BiH

“EMKV BL“ d.o.o. Banja Luka

Vojvode Stepe Stepanovića 183, Banja Luka

''EMKV BL'' d.o.o. Banja Luka

Vojvode Stepe Stepanovića 183, Banja Luka

Elektromontaža d.o.o. Kraljevo

Vojvode Stepe Stepanovića 183, Banja Luka

 

''Elektromontaža'' d.o.o. Kraljevo

Vojvode Stepe Stepanovića 183, Banja Luka

Mađarska

Elektromontaza Hungary Kft

1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.
Hungary

Elektromontaza Hungary Kft

1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.Hungary

 

SAD

Orchard Electric Chicago

4820 W129 Street Alsip IL60803

+1 541 708 897 9890
[email protected]

Orchard Electric Chicago

4820 W129 Street Alsip IL60803

+1 541 708 897 9890

[email protected]