PROJEKTI U TOKU

KABLOVSKI VOD 110 kV
TS BEOGRAD 1 – TS BEOGRAD 6

Investitor: EMS AD
Lokacija: Beograd
Početak:2021

Detalji projekta:
Isporuka opreme i izvođenje
građevinskih radovana izgradnji
kablovskog voda 110 kV
od TS Beograd 1 do TS Beograd 6

Preuzmite dokument sa specifikacijama svih projekata

Referentna lista