Adrani kamp

Opis projekta:

Izgradnja kablovskog voda 10 kV „TS 110/10 kV Kraljevo 5 – TS 10/0,4 kV Kamp Adrani“ za objekat privremenog gradilišnog naselja „Kraljevo“, dužine 5744 m, za potrebe izgradnje autoputa E-761, Pojate – Preljina (Moravski koridor).

Adrani kamp

Godina početka/završetka:

2022 / 2023

Lokacija:

Adrani, Grad Kraljevo

Investitor:

Bechtel Enka UK Limited, Ogranak Beograd

Detalji projekta

Tehnički deo:

Predmetni kablovski vod 10 kV se priključuje u odgovarajućoj izvodnoj ćeliji 10 kV u TS 110/10 kV „Kraljevo 5” sa jedne strane, a sa druge strane se priključuje u izvodnoj ćeliji TS 10/0,4 kV „Kamp Adrani”. Trasa kablovskog voda predviđena je prema situacionom planu delom kroz postojeću kablovski kanalizaciju, delom slobodno u zemlji.

Društveni i ekonomski interes

Kabal je napajao trafo stanicu “Kamp Adrani” koja služi za napajanje gradilišnog naselja “Kraljevo”, za potrebe izgradnje autoputa E-761, Pojate – Preljina (Moravski koridor). Nakon završetka autoputa trafo stanica ostaje na lokaciji i služiće za napajanje industrijske zone Kraljevo.

 

PROJEKTI U TOKU

KABLOVSKI VOD 110 kV
TS BEOGRAD 1 – TS BEOGRAD 6

Investitor: EMS AD
Lokacija: Beograd
Početak:2021

Detalji projekta:
Isporuka opreme i izvođenje
građevinskih radovana izgradnji
kablovskog voda 110 kV
od TS Beograd 1 do TS Beograd 6

Preuzmite dokument sa specifikacijama svih projekata

Referentna lista