PROJEKTI U TOKU

KABLOVSKI VOD 110 kV TS BEOGRAD 23 – TS BEOGRAD 45

Investitor: EMS Beograd
Lokacija: Beograd
Početak: Jun 2019.

Detalji projekta:
Elektromontaža u okviru konzorcijuma izvodi radove na izgradnji kablovskog voda 110 kV TS Beograd 23 – TS Beograd 45 sa firmama „Elektroizgradnja doo Beograd“, „Mins Elektro“ doo Pančevo, „Kodar Energomontaža“ doo Beograd, „DNP Inženjering“ doo Novi Sad i „Crony“ doo Beograd

RADOVI NA KABLOVSLKIM VODOVIMA 35 kV VODOVI “NIŠ 3-CENTAR 2A, B I C” I 35 kV vod “NIŠ 3-CRVENI KRST”

Investitor: ODS EPS Distribucija
Lokacija: Niš
Početak: 2018

Detalji projekta:
Izvođenje radova na kablovskim vodovima 35kV, vodovi “Niš 3-Centar 2A, B i C” I 35 kV vod “Niš 3-Crveni Krst”, koji obuhvataju izvođenje elektromontažnih I građevinskih radova sa isporukom opreme I materijala sa pratećim uslugama

Preuzmite dokument sa specifikacijama svih projekata

Referentna lista