PROJEKTI U TOKU

IZGRADNJA DV – MEŠOVITOG VODA 110 kV OD TE-TO VINČA DO TS 400/110 kV BEOGRAD 20 I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Investitor: Beo Čista Energija doo Beograd
Lokacija: Deponija Vinča (Beograd)
Početak: oktobar 2019.

Detalji projekta:
Projektovanje i izvođenje elektromontažnih i građevinskih radova sa isporukom opreme na izgradnji nadzemnog voda 110 kV dužine 5,2 km i podzemnog voda 110 kV dužine 0,3 km

Preuzmite dokument sa specifikacijama svih projekata

Referentna lista