ELEKTROMONTAŽA

Let the power flow

 

 

 

ELEKTROMONTAŽA Kraljevo je jedna od vodećih kompanija za izgradnju elektroenergetskih objekata u regionu.

 

Osnovana je davne 1963. godine kao specijalizovana kompanija državnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije” (EPS), čiji je zadatak bio izgradnja i održavanje infrastrukture za distribuciju električne energije.

ELEKTROMONTAŽA

Let the power flow

 

 

 

ELEKTROMONTAŽA Kraljevo je jedna od vodećih kompanija za izgradnju elektroenergetskih objekata u regionu.

 

Osnovana je davne 1963.godine kao specijalizovana kompanija državnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije” (EPS), čiji je zadatak bio izgradnja i održavanje infrastrukture za distribuciju električne energije.

Bogata istorija Elektromontaže je u najvećoj meri neraskidivo vezana za modernizaciju nacionalne elektroenergetske distibutivne mreže, dinamično se prilagođavajući ekspertizom i portfoliom usluga i proizvoda, razvojnim ambicijama i izazovima kroz koje je prolazio njen osnivač.

Nakon privatizacije preduzeća 2012.godine, postaje član Roaming grupe, reorganizujući se u konkurentnu i tržišno orijentisanu kompaniju, stvarajući preduslove za internalizaciju poslovanja.

Usled akumuliranog znanja i stečenog iskustva, Elektromontaža je uključena u najveće tekuće projekte u regionu u oblasti distribucije i prenosa električne energije, proizvodnji hidro i termo električne energije, kao i u projekte obnovljivih izvora energije, saobraćajne infrastrukture, osvetljenja gradova i zaštite životne sredine.

Naš tim broji preko 200 zaposlenih, a uspešno poslujemo u Srbiji, Crnoj Gori i BiH, a u 2019. godine načinili smo prve korake na zahtevnim tržištima SAD i Nemačke.

U cilju zadovoljenja induvidualnih potreba naših klijenata i postizanje održivog razvoja kompanije, Elektromontaža proširuje obim poslovanja i prilagođava ga savremenim tehnološkim principima, negujući visoke etičke i ljudske standarde uz odgovoran odnos prema široj zajednici i životnoj sredini. Svesni da kompaniju čine ljudi permanentno radimo na edukaciji zaposlenih i regrutaciji mladih kroz aktivnu saradnju sa obrazovnim institucijama, kreirajući pozitivno radno okruženje koje pruža podjednaku šansu za sve.

MENADŽMENT KOMPANIJE

Zaposleni u Elektromontaži okrenuti su budućnosti i mogućnostima koje su pred nama. Našom stručnošću i iskustvom svakodnevno doprinosimo razvoju kompanije, kreiramo, proizvodimo i obezbeđujemo nove mogućnosti i najviši kvalitet usluge.

Elektromontaža zasniva svoj poslovni uspeh na visokom stepenu stručnosti i znanja, veštinama i posvećenosti naših zaposlenih.

NAŠA

VREDNOST

SU NAŠI

LJUDI.

Upoznajte naš tim: 

Zoran Stanković

Generalni direktor

Zoran Stanković je na čelu kompanije od aprila 2012. godine.

Ličnim angažovanjem, dao je doprinos jačanju pozicije kompanije na tržištu, osnaživanju i poboljšanju prodaje i poslovnih procesa i podizanju nivoa ekspertize u svim aspektima poslovanja, kao i upravljanju internom reorganizacijom. Zahvaljujući procesu transformacije, koji je nov generalni direktor organizovao i predvodio, Elektromontaža je izrasla u modernu kompaniju, orijentisanu ka tržištu i postala je jedan od lidera na tržištu s ambicijom da se proširi i na inostrana tražišta.

Svoju karijeru započeo je kao projektant hemijskih procesa, a nastavio je na pozicijama direktora poslovnog razvoja, zamenika generalnog direktora i generalnog direktora. Pomerajući svoj fokus na telekomunikacije, Zoran je bio angažovan u grčkoj kompaniji tri godine kao direktor podružnice u Srbiji.

Diplomirao je i magistrirao na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Licencu za odgovornog projektanta je stekao 1995. godine. Proveo je šest meseci na specijalističkim studijama na Mendeljejevom institutu za hemijske tehnologije u Moskvi, kao i na Politehničkom institutu Rensselaer u Njujorku (SAD). Autor je brojnih članaka u domaćim časopisima za hemiju i tehnologiju.

Milan Aleksić

Zamenik generalnog direktora i direktor sektora komercijalnih poslova

Milan Aleksić je na poziciji zamenika generalnog direktora i direktora sektora komercijalnih poslova, a u kompaniji Elektromontaža Kraljevo je od marta 2015. godine.

Zahvaljujući izuzetnom iskustvu u inženjeringu i dokazanim veštinama i rezultatima u prodaji, izradi projekata, upravljanju projektom i marketingu, Milan je do sada doprinosio konsolidaciji, ekspanziji i plasiranju kompanijskih servisa i proizvodnog portfolija kako na domaćem, tako i na inostranim tržištima.

Inženjersku karijeru započeo je na poziciji projektanta transformatorskih trafostanica, a nastavio kao project manager za rasklopna postrojenja i transformatorske trafostanice. Obavljao je poslove tehničkog direktora inžinjeringa za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije, upravljao je prodajom i projektima.

Milan je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U decembru 1999, Inženjerska komora Srbije mu je dodelila 4 inženjerske licence: za instalacije niskog i srednjeg napona (350, 450) i instalacije visokog napona (351, 451).

Aleksandar Janković

Direktor tehničkih poslova

Aleksandar Janković je direktor tehničkih poslova (CTO) u Elektromontaži Kraljevo od aprila 2016. godine.

Poseduje bogato inženjersko iskustvo, pri čemu je poseban fokus usmeren na elektroinženjering, a zahvaljujući sposobnosti upravljanja projektima i ljudima, briljantan je na poziciji glavnog tehničkog direktora.

Karijeru je započeo kao projektant, a nastavio je na pozicijama rukovodioca sektora za elektroinženjering i kao komercijalni direktor. Bio je jedan od suvlasnika i direktora kompanije „COSEN”.

Član je inženjerske komore Srbije i poseduje licence 350, 450, i 451. Kao profesionalni menadžer projekata, Aleksandar poseduje sertifikat koji mu je dodelio Project Management Institute (PMP).

Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

 

Vlada Gajić

Vlada Gajić

Finansijski direktor

Vlada Gajić je nedavnim preuzimanjem funkcije finansijskog direktora postao član menadžerskog tima Kompanije Elektromontaža d.o.o. Kraljevo.

Respektabilne reference u oblasti korporativnog vođenja finansija i upravljanja investicijama, Vlada duguje angažmanu na finansijsko-komercijalnim poslovima u privredi, kao i iskustvu u oblasti finansijskog konsaltinga, čime daje značajan doprinos unapređivanju biznisa Kompanije za nastup na domaćem i međunarodnom tržištu.
Impresivnu poslovnu karijeru od 2001. do 2015. godine gradio je na rukovodećim pozicijama kompanija u različitim privrednim delatnostima: Knjaz Miloš, Peštan, Mlekara Subotica, Imlek. Deo svoje poslovne karijere (2008-2012) proveo je u javnom sektoru gde su, kao dominantna oblast njegovog delovanja, ostala pitanja organizacije i kontrole poslovanja. Nakon četiri godine provedene na ovim poslovima, u Ministarstvu finansija Vlade RS i lokalnoj samoupravi, preuzimanjem funkcije finansijskog direktora Mlekare Subotica, vraća se u zonu privrede gde nastavlja karijeru kao Interni revizor regionalne kompanije Imlek, istovremeno i kao član Upravnog odbora kompanije Knjaz Miloš.

Po završetku angažovanja u Imleku, osniva agenciju Consulting With Impact za pružanje konsultantskih usluga iz domena uspostavljanja i vođenja korporativnih finansija, a avgusta 2019. i privatnu firmu LIBUM doo.

Vlada Gajić je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1999. godine, na smeru za finansije, bankarstvo i osiguranje, gde je i magistrirao, sa tezom “Transmisioni mehanizam monetarnih procesa’’.

Nikola Kepčija

Direktor prodaje

Nikola Kepčija zaposlen je u kompaniji Elektromontaža d.o.o. Kraljevo od januara 2017. godine. U kompaniji je počeo od pozicije Menadžera razvoja tržišta, te preko pozicije Direktora razvoja tržišta dolazi do sadašnje, Direktora prodaje.

Njegovo dvadesetdvogodišnje iskustvo na različitim pozicijama u prodaji i razvoju tržišta u elektroenergetici, telekomunikacijama i IT-ju, dokazano brojnim tržišnim uspesima, doprinelo je kompaniji kroz ekstenzivno tržišno širenje kako na druge industrije, tako i na širenje delatnosti rada sa postojećim klijentima. Izuzetnim razumevanjem prodajnih procesa, marketinških aktivnosti, kao i razvoja tržišta, doprineo je povećanju efikasnosti svih koraka u prodaji, kao i značajnom rastu tržišnog učešća kompanije u oblasti elektroenergetike.

Svoju karijeru je počeo pre više od 20 godina na poziciji predstavnika prodaje, a zatim je nastavio radeći na različitim rukovodećim pozicijama od Menadžera prodaje sa ključnim kupcima, Menadžera razvoja tržišta, Direktora prodaje i marektinga do pozicije Izvršnog direktora za operacije. Svoje bogato iskustvo je sticao u IT industriji, telekomunikacijama, finansijskoj industriji, a takođe i u elektroenergetici, sa posebnim stručnim osvrtom na oblast obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti.
Nikola je stekao diplomu osnovnih i dve diplome master studija na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, stekavši pri tome zvanje Master ekonomiste za finansijski i bankarski menadžment, kao i Master ekonomiste za trgovinu i marketing.

Ivan Garićević

Rukovodilac sektora nabavke

Ivan Garićević je rukovodilac sektora nabavke i magacinskog poslovanja u kompaniji Elektromontaža Kraljevo od januara 2018. godine.

Uveo je komercijalne standarde u procesu nabavke i time unapredio sistem kao i magacinsko poslovanje. Inovativnim idejama, svojom energijom i stalnom željom za unapređenjem poslovanja, formirao je timove u okviru sektora nabavke, koji mogu da odgovore svakom postavljenom zadatku.

Profesionalnu karijeru je započeo kao suvlasnik i generalni direktor kompanije „Advera“ d.o.o., nastavio na poziciji komercijalnog direktora i rukovodioca komercijalnog sektora. Obavljao je poslove komercijalne prirode, prodaje, nabavke, istraživanja tržišta, javne nabavke i dr.
Ivan je diplomirao na Visokoj školi za informacione i telekomunikacione tehnologije, Univerziteta u Beogradu 2003. godine

Igor Nikolendžić

Chief Executive Officer – Orchard Electric Inc.

Igor Nikolendžić je u kompaniji Elektromontaža Kraljevo od 2015. godine na poziciji rukovodioca službe izgradnje i usluga. Od oktobra 2019. godine prelazi na funkciju Chief Executive Officer kompanije Orchard Electric Inc., Čikago, Sjedinjene Američke Države.

Poseduje dobre veštine u upravljanju i organizaciji ljudskih resursa kao i finansijsko praćenje projekata.

Karijeru je započeo u Elektromontaži Kraljevo na poziciji inženjera za pripremu i izvođenje radova 2013. godine.

Igor je diplomirao na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Čačku 2012. godine i poseduje nekoliko sertifikata iz oblasti upravljanja i kontrole projekata.

 

ISTORIJA KOMPANIJE

Sve je počelo davne 1963. godine...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na slici: Naši prvi projekti i postavljanje dalekovodne instalacije davne 1963 godine.

… jer istorija se ne kupuje, istorija se gradi.

INTEGRITET

 


Ponosno ističemo sva svoja dostignuća i napore koje svi zaposleni ulažu kako bismo postigli izvrsnost u obavljanju poslova. Posvećeni smo negovanju zdravih poslovnih odnosa koji zadovoljavaju potrebe klijenata i partnera i ispunjavaju njihova očekivanja.

Proizvodi i usluge koje pružamo su sačinjeni i isporučeni po najvišim tehnološkim standardima, jer posebnu pažnju posvećujemo očuvanju imena pouzdane i visoko profesionalne kompanije u svim aspektima našeg poslovanja.

Poslujući na ovakav način, nikada ne izbegavamo svoju profesionalnu obavezu da postupamo s pažnjom dobrog privrednika i u skladu sa najvišim poslovnim standardima. Zapošljavamo tim visoko motivisanih ljudi i investiramo u njihov budući razvoj i obuke zato što smo uvereni u to da je nadmašivanje očekivanja naših klijenata jedino tako nadohvat ruke.

 

U POSLEDNJIH 10 GODINA

1500+

TRAFOSTANICA (OD 10 kV DO 400 kV)

 

850+

KM ENERGETSKIH VODOVA
(OD 10 kV DO 110 kV)

 

1000+

KM NISKONAPONSKIH MREŽA

 

20+

DALEKOVODNIH VEZA
DO TRAFOSTANICA (400 kV I 220 kV)

 

  1500 +

PROIZVEDENIH ČELIČNO-REŠETKASTIH STUBOVA

 

30.000+

ISPORUČENI/ UGRAĐENIH ARMIRANO BETONSKIH STUBOVA

NAŠA PREDNOST

Elektromontaža je stekla ogromno iskustvo zahvaljujući tome što je aktivno angažovana u razvoju i održavanju elektroenergetske infrastrukture Srbije još od 1963. godine. Ovo iskustvo nam omogućava posebnu prednost u razumevanju svih izazova koji se odnose na inženjering, izgradnju, operacije i održavanje.

Planiranje sistema

Postavljanje objekta na lokaciji

Planiranje i projektovanje lokacije

Pribavljanje dozvola

Inženjering

Nabavka

Izgradnja

EPC

Održavanje

Upravljanje projektom

Upravljanje izgradnjom

Rad na daljinu

Plan osposobljavanja u slučaju nevremena

Stojimo iza svojih vrednih zaposlenih, koji dele isti entuzijazam kada je u pitanju poverenje naših klijenata, prilagođavanje njihovim potrebama i njihovim različitim zahtevima.

Udružujući se sa renomiranim globalnim vendorima, naši rezultati odražavaju kombinaciju stečenog iskustva i orijentacije ka klijentu.

KVALITET I BEZBEDNOST

Kompanija Elektromontaža vodi računa o tome da njeni proizvodi i usluge budu bezbedni, pouzdani i visokokvalitetni. Usaglašavanje s međunarodnim standardima ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i BS OHSAS 18001:2007 i njihova neprekidna primena doprinose tome da pružamo garancije u pogledu kvaliteta, zaštite životne sredine i sistema upravljanjem bezbednosti i zdravlja na radu. Uveli smo ISO 27001:2013 i ISO 50001:2011, vodeći računa o tome da osetljive informacije kompanije i naših klijenata budu bezbedne i dobro kontrolisane, a dokazali smo da je sistem upravljanja energijom integrisan u naše poslovne operacije.

Poštujući lokalne i međunarodne propise, našim zaposlenima pružamo sve neophodne uslove za bezbedan i zdrav rad.

Uz to, naše osoblje poseduje odgovarajuću bezbednosnu opremu koja se koristi u procesu rada.

SERTIFIKATI:

ISO-17025-2017

DRUŠTVENA ODGOVORNOST KOMPANIJE