ELEKTROMONTAŽA

Let the power flow

 

 

 

ELEKTROMONTAŽA Kraljevo je jedna od vodećih kompanija za izgradnju elektroenergetskih objekata u regionu.

 

Osnovana je davne 1963. godine kao specijalizovana kompanija državnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije” (EPS), čiji je zadatak bio izgradnja i održavanje infrastrukture za distribuciju električne energije.

ELEKTROMONTAŽA

Let the power flow

 

 

 

ELEKTROMONTAŽA Kraljevo je jedna od vodećih kompanija za izgradnju elektroenergetskih objekata u regionu.

 

Osnovana je davne 1963.godine kao specijalizovana kompanija državnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije” (EPS), čiji je zadatak bio izgradnja i održavanje infrastrukture za distribuciju električne energije.

Bogata istorija Elektromontaže je u najvećoj meri neraskidivo vezana za modernizaciju nacionalne elektroenergetske distibutivne mreže, dinamično se prilagođavajući ekspertizom i portfoliom usluga i proizvoda, razvojnim ambicijama i izazovima kroz koje je prolazio njen osnivač.

Nakon privatizacije preduzeća 2012.godine, postaje član Roaming grupe, reorganizujući se u konkurentnu i tržišno orijentisanu kompaniju, stvarajući preduslove za internalizaciju poslovanja. Sredinom 2020. godine Elektromontaža postaje član porodice Maneks Grupe, akvizicijom Elektromontaže, gde se sinergijom kapitala I proizvodnih resursa obezbeđuje potpuniji portfolio usluga u svim oblastima energetike.

Usled akumuliranog znanja i stečenog iskustva, Elektromontaža je uključena u najveće tekuće projekte u regionu u oblasti distribucije i prenosa električne energije, proizvodnji hidro i termo električne energije, kao i u projekte obnovljivih izvora energije, saobraćajne infrastrukture, osvetljenja gradova i zaštite životne sredine.

Naš tim broji preko 200 zaposlenih, a uspešno poslujemo u Srbiji, Crnoj Gori i BiH, a u 2019. godine načinili smo prve korake na zahtevnim tržištima SAD i Nemačke.

U cilju zadovoljenja induvidualnih potreba naših klijenata i postizanje održivog razvoja kompanije, Elektromontaža proširuje obim poslovanja i prilagođava ga savremenim tehnološkim principima, negujući visoke etičke i ljudske standarde uz odgovoran odnos prema široj zajednici i životnoj sredini. Svesni da kompaniju čine ljudi permanentno radimo na edukaciji zaposlenih i regrutaciji mladih kroz aktivnu saradnju sa obrazovnim institucijama, kreirajući pozitivno radno okruženje koje pruža podjednaku šansu za sve.

MENADŽMENT KOMPANIJE

Zaposleni u Elektromontaži okrenuti su budućnosti i mogućnostima koje su pred nama. Našom stručnošću i iskustvom svakodnevno doprinosimo razvoju kompanije, kreiramo, proizvodimo i obezbeđujemo nove mogućnosti i najviši kvalitet usluge.

Elektromontaža zasniva svoj poslovni uspeh na visokom stepenu stručnosti i znanja, veštinama i posvećenosti naših zaposlenih.

NAŠA

VREDNOST

SU NAŠI

LJUDI.

Upoznajte naš tim: 

Dražen Pjeranović

Dražen Pjeranović

Generalni direktor

Izuzetne profesionalne kompetencije uz iskustvo dugo 15 godina na rukovodećim menadžerskim pozicijama, januara 2021. godine, dovode Dražena Prejanovića na poziciju generalnog direktora „Elektromontaže“.

Pjeranović је кarijeru započeo 2006. godine kao Inženjer za dalekovode u „ABS Minel Elektrogradnja“. U periodu od 2012. do 2016. godine rukovodilac je divizije za dalekovode u firmi „Elnos“ Banjaluka, a zatim dolazi na mesto direktora inženjeringa u kompaniju „Energotehnika Južna Bačka“ u kojoj 2018. godine, zasluženo preuzima poziciju zamenika generalnog direktora.

Zahvaljujući iskustvu, dokazanim menadžerskim sposobnostima, znanju iz oblasti energetike i elektroenergetike, ličnim zalaganjem, konstantnim profesionalnim napredovanjem, Dražen Pjeranović je akvizicijom „Južne Bačke“ i „Elektromontaže“ imenovan za generalnog direktora kraljevačkog giganta.

Rukovodeću funkciju u kompaniji koja je prethodnih godina postigla zavidne poslovne rezultate, Pjeranović vidi kao mogućnost da, veštom organizacijom i odgovornim planiranjem, unapređenje sistemskog uređenja postane deo svakodnevne poslovne strategije. Računajući na potvrđenu kompetentnost i posvećenost zaposlenih u Elektromontaži, novopostavljeni generalni direktor planira dalji razvoj kompanije, verujući da je uspeh uvek rezultat sinergije i doprinosa svakog pojedinca u timu.

Dražen Pjeranović je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Član je Inženjerske komore Srbije i poseduje pet inženjerskih licenci (350, 351, 450, 451 i 453).

Milan Aleksić

Zamenik generalnog direktora

Milan Aleksić je na poziciji zamenika generalnog direktora a u kompaniji Elektromontaža Kraljevo je od marta 2015. godine.

Zahvaljujući izuzetnom iskustvu u inženjeringu i dokazanim veštinama i rezultatima u prodaji, izradi projekata, upravljanju projektom i marketingu, Milan je do sada doprinosio konsolidaciji, ekspanziji i plasiranju kompanijskih servisa i proizvodnog portfolija kako na domaćem, tako i na inostranim tržištima.

Inženjersku karijeru započeo je na poziciji projektanta transformatorskih trafostanica, a nastavio kao project manager za rasklopna postrojenja i transformatorske trafostanice. Obavljao je poslove tehničkog direktora inžinjeringa za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije, upravljao je prodajom i projektima.

Milan je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U decembru 1999, Inženjerska komora Srbije mu je dodelila 4 inženjerske licence: za instalacije niskog i srednjeg napona (350, 450) i instalacije visokog napona (351, 451).

Aleksandar Janković

Direktor tehničkih poslova

Aleksandar Janković je direktor tehničkih poslova (CTO) u Elektromontaži Kraljevo od aprila 2016. godine.

Poseduje bogato inženjersko iskustvo, pri čemu je poseban fokus usmeren na elektroinženjering, a zahvaljujući sposobnosti upravljanja projektima i ljudima, briljantan je na poziciji glavnog tehničkog direktora.

Karijeru je započeo kao projektant, a nastavio je na pozicijama rukovodioca sektora za elektroinženjering i kao komercijalni direktor. Bio je jedan od suvlasnika i direktora kompanije „COSEN”.

Član je inženjerske komore Srbije i poseduje licence 350, 450, i 451. Kao profesionalni menadžer projekata, Aleksandar poseduje sertifikat koji mu je dodelio Project Management Institute (PMP).

Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

 

Vlada Gajić

Vlada Gajić

Finansijski direktor

Vlada Gajić je nedavnim preuzimanjem funkcije finansijskog direktora postao član menadžerskog tima Kompanije Elektromontaža d.o.o. Kraljevo.

Respektabilne reference u oblasti korporativnog vođenja finansija i upravljanja investicijama, Vlada duguje angažmanu na finansijsko-komercijalnim poslovima u privredi, kao i iskustvu u oblasti finansijskog konsaltinga, čime daje značajan doprinos unapređivanju biznisa Kompanije za nastup na domaćem i međunarodnom tržištu.
Impresivnu poslovnu karijeru od 2001. do 2015. godine gradio je na rukovodećim pozicijama kompanija u različitim privrednim delatnostima: Knjaz Miloš, Peštan, Mlekara Subotica, Imlek. Deo svoje poslovne karijere (2008-2012) proveo je u javnom sektoru gde su, kao dominantna oblast njegovog delovanja, ostala pitanja organizacije i kontrole poslovanja. Nakon četiri godine provedene na ovim poslovima, u Ministarstvu finansija Vlade RS i lokalnoj samoupravi, preuzimanjem funkcije finansijskog direktora Mlekare Subotica, vraća se u zonu privrede gde nastavlja karijeru kao Interni revizor regionalne kompanije Imlek, istovremeno i kao član Upravnog odbora kompanije Knjaz Miloš.

Po završetku angažovanja u Imleku, osniva agenciju Consulting With Impact za pružanje konsultantskih usluga iz domena uspostavljanja i vođenja korporativnih finansija, a avgusta 2019. i privatnu firmu LIBUM doo.

Vlada Gajić je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1999. godine, na smeru za finansije, bankarstvo i osiguranje, gde je i magistrirao, sa tezom “Transmisioni mehanizam monetarnih procesa’’.

Slobodan Milosavljević komercijalni direktor

Slobodan Milosavljević

Komercijalni direktor

Slobodan Milosavljević, diplomirani inženjer elektrotehnike, dolazi na mesto komercijalnog direktora Elektromontaže doo Kraljevo, početkom 2021.

Impresivnu karijerijeru, dugu 34 godine, Slobodan Milosavljević je gradio na poslovima u visokonaponskim I niskonaponskim sistemima, inženjeringu, dizajnu i nadzoru, te na rukovodećim pozicijama u sličnim oblastima.
Izuzetne profesionalne reference duguje radu u kompanijama u regionu, od Titovih Rudnika uglja Kreka, Tuzla i Energoinvesta Sarajevo (razvoj i projektovanje statičkih relejnih zaštita), preko Elektronske industrije Nikola Tesla, Beograd (medicinska i komunikaciona oprema), Energoprojekta Hidro inženjeringa Beograd (projektovanje Hidroelektrane, VTP, WTP), Energoprojekta Enetel Quatar Tahal Beograd, ABS-a Minel Rasklopna oprema  Beograd, GAT-a Novi Sad, Hidro-Tan Beograd (rudarske pogonske stanice) do Ceming-a Beograd gde je donedavno bio na funkciji tehničkog direktora.

Bogata radna biografija Slobodana Milosavljevića, sastavljena je od niza nadzornih poslova nad radovima na lokaciji, dizajn iskustva na Bliskom Istoku, angažmana na dizajnu i analizi visokonaponske opreme, rada na desetinama mini hidreoelektrana i izgradnji dalekovoda za povezivanje mini hidroelektrana na energetski sistem kao i u poslovima na nekoliko desetina isporuka, testiranja, montaže i puštanja u rad poluukopanih kompaktnih betonskih trafo stanica.

Na vodećoj funkciji u komercijalnom sektoru, preuzima deo odgovornosti u upravljačkoj strukturi Elektromontaže čiji se uspesi baziraju na posvećenosti i visokom profesionalizmu u radu. Pozicija komercijalnog direktora za Milosavljevića predstavlja priliku da svojim znanjem i iskustvom, doprinese daljem razvoju kraljevačke kompanije kroz unapređenje procesa u komercijalnoj oblasti plasmana roba i usluga.

Slobodan Milosvljević je diplomirao na Univerzitetu u Sarajevu, Elektrotehnički fakultet u Tuzli, Odsjek za elektrotehniku. Član je Inženjerske komore Srbije, Član sindikata tehničara i inženjera Srbije i Saveza inženjerskih udruženja Srbije, nosilac zvanja stručnog ovlašćenog inženjera elektrotehničkog dizajna i konstrukcije. Poseduje projektantske (350, 351, 352 i 353) i izvođačke (450 i 451) licence Repbublike Srbije kao i licence stečene u Republici Srpskoj: Licencu za izvođenje instalacija jake struje i elektroenergetski postrojenja i nadzor, Licencu za izradu tehničke dokumentacije za instalacija jake struje i elektroenergetski postrojenja i nadzor, Licencu za vršenje nadzora nad izradom tehničke dokumentacije – elektro u skladu sa zakonom o uređenju prostora i građenju.

 

Ivan Garićević

Rukovodilac sektora nabavke

Ivan Garićević je rukovodilac sektora nabavke i magacinskog poslovanja u kompaniji Elektromontaža Kraljevo od januara 2018. godine.

Uveo je komercijalne standarde u procesu nabavke i time unapredio sistem kao i magacinsko poslovanje. Inovativnim idejama, svojom energijom i stalnom željom za unapređenjem poslovanja, formirao je timove u okviru sektora nabavke, koji mogu da odgovore svakom postavljenom zadatku.

Profesionalnu karijeru je započeo kao suvlasnik i generalni direktor kompanije „Advera“ d.o.o., nastavio na poziciji komercijalnog direktora i rukovodioca komercijalnog sektora. Obavljao je poslove komercijalne prirode, prodaje, nabavke, istraživanja tržišta, javne nabavke i dr.
Ivan je diplomirao na Visokoj školi za informacione i telekomunikacione tehnologije, Univerziteta u Beogradu 2003. godine

ISTORIJA KOMPANIJE

Sve je počelo davne 1963. godine...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na slici: Naši prvi projekti i postavljanje dalekovodne instalacije davne 1963 godine.

… jer istorija se ne kupuje, istorija se gradi.

INTEGRITET

 


Ponosno ističemo sva svoja dostignuća i napore koje svi zaposleni ulažu kako bismo postigli izvrsnost u obavljanju poslova. Posvećeni smo negovanju zdravih poslovnih odnosa koji zadovoljavaju potrebe klijenata i partnera i ispunjavaju njihova očekivanja.

Proizvodi i usluge koje pružamo su sačinjeni i isporučeni po najvišim tehnološkim standardima, jer posebnu pažnju posvećujemo očuvanju imena pouzdane i visoko profesionalne kompanije u svim aspektima našeg poslovanja.

Poslujući na ovakav način, nikada ne izbegavamo svoju profesionalnu obavezu da postupamo s pažnjom dobrog privrednika i u skladu sa najvišim poslovnim standardima. Zapošljavamo tim visoko motivisanih ljudi i investiramo u njihov budući razvoj i obuke zato što smo uvereni u to da je nadmašivanje očekivanja naših klijenata jedino tako nadohvat ruke.

 

U POSLEDNJIH 10 GODINA

1500+

TRAFOSTANICA (OD 10 kV DO 400 kV)

 

850+

KM ENERGETSKIH VODOVA
(OD 10 kV DO 110 kV)

 

1000+

KM NISKONAPONSKIH MREŽA

 

20+

DALEKOVODNIH VEZA
DO TRAFOSTANICA (400 kV I 220 kV)

 

  1500 +

PROIZVEDENIH ČELIČNO-REŠETKASTIH STUBOVA

 

30.000+

ISPORUČENI/ UGRAĐENIH ARMIRANO BETONSKIH STUBOVA

NAŠA PREDNOST

Elektromontaža je stekla ogromno iskustvo zahvaljujući tome što je aktivno angažovana u razvoju i održavanju elektroenergetske infrastrukture Srbije još od 1963. godine. Ovo iskustvo nam omogućava posebnu prednost u razumevanju svih izazova koji se odnose na inženjering, izgradnju, operacije i održavanje.

Planiranje sistema

Postavljanje objekta na lokaciji

Planiranje i projektovanje lokacije

Pribavljanje dozvola

Inženjering

Nabavka

Izgradnja

EPC

Održavanje

Upravljanje projektom

Upravljanje izgradnjom

Rad na daljinu

Plan osposobljavanja u slučaju nevremena

Stojimo iza svojih vrednih zaposlenih, koji dele isti entuzijazam kada je u pitanju poverenje naših klijenata, prilagođavanje njihovim potrebama i njihovim različitim zahtevima.

Udružujući se sa renomiranim globalnim vendorima, naši rezultati odražavaju kombinaciju stečenog iskustva i orijentacije ka klijentu.

KVALITET I BEZBEDNOST

Kompanija Elektromontaža vodi računa o tome da njeni proizvodi i usluge budu bezbedni, pouzdani i visokokvalitetni. Usaglašavanje s međunarodnim standardima ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i BS OHSAS 18001:2007 i njihova neprekidna primena doprinose tome da pružamo garancije u pogledu kvaliteta, zaštite životne sredine i sistema upravljanjem bezbednosti i zdravlja na radu. Uveli smo ISO 27001:2013 i ISO 50001:2011, vodeći računa o tome da osetljive informacije kompanije i naših klijenata budu bezbedne i dobro kontrolisane, a dokazali smo da je sistem upravljanja energijom integrisan u naše poslovne operacije.

Poštujući lokalne i međunarodne propise, našim zaposlenima pružamo sve neophodne uslove za bezbedan i zdrav rad.

Uz to, naše osoblje poseduje odgovarajuću bezbednosnu opremu koja se koristi u procesu rada.

SERTIFIKATI:

37001 2016
ISO 45001 2018
ISO-17025-2017

DRUŠTVENA ODGOVORNOST KOMPANIJE