ELEKTROMONTAŽA

Let the power flow

 

 

 

ELEKTROMONTAŽA Kraljevo je jedna od vodećih kompanija za izgradnju elektroenergetskih objekata u regionu.

 

Osnovana je davne 1963. godine kao specijalizovana kompanija državnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije” (EPS), čiji je zadatak bio izgradnja i održavanje infrastrukture za distribuciju električne energije.

ELEKTROMONTAŽA

Let the power flow

 

 

 

ELEKTROMONTAŽA Kraljevo je jedna od vodećih kompanija za izgradnju elektroenergetskih objekata u regionu.

 

Osnovana je davne 1963.godine kao specijalizovana kompanija državnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije” (EPS), čiji je zadatak bio izgradnja i održavanje infrastrukture za distribuciju električne energije.

Bogata istorija Elektromontaže je u najvećoj meri neraskidivo vezana za modernizaciju nacionalne elektroenergetske distibutivne mreže, dinamično se prilagođavajući ekspertizom i portfoliom usluga i proizvoda, razvojnim ambicijama i izazovima kroz koje je prolazio njen osnivač.

Nakon privatizacije preduzeća 2012.godine, postaje član Roaming grupe, reorganizujući se u konkurentnu i tržišno orijentisanu kompaniju, stvarajući preduslove za internalizaciju poslovanja. 

Usled akumuliranog znanja i stečenog iskustva, Elektromontaža je uključena u najveće tekuće projekte u regionu u oblasti distribucije i prenosa električne energije, proizvodnji hidro i termo električne energije, kao i u projekte obnovljivih izvora energije, saobraćajne infrastrukture, osvetljenja gradova i zaštite životne sredine.

Naš tim broji preko 200 zaposlenih, a uspešno poslujemo u Srbiji, Crnoj Gori i BiH, a u 2019. godine načinili smo prve korake na zahtevnim tržištima SAD i Nemačke.

U cilju zadovoljenja induvidualnih potreba naših klijenata i postizanje održivog razvoja kompanije, Elektromontaža proširuje obim poslovanja i prilagođava ga savremenim tehnološkim principima, negujući visoke etičke i ljudske standarde uz odgovoran odnos prema široj zajednici i životnoj sredini. Svesni da kompaniju čine ljudi permanentno radimo na edukaciji zaposlenih i regrutaciji mladih kroz aktivnu saradnju sa obrazovnim institucijama, kreirajući pozitivno radno okruženje koje pruža podjednaku šansu za sve.

MENADŽMENT KOMPANIJE

Zaposleni u Elektromontaži okrenuti su budućnosti i mogućnostima koje su pred nama. Našom stručnošću i iskustvom svakodnevno doprinosimo razvoju kompanije, kreiramo, proizvodimo i obezbeđujemo nove mogućnosti i najviši kvalitet usluge.

Elektromontaža zasniva svoj poslovni uspeh na visokom stepenu stručnosti i znanja, veštinama i posvećenosti naših zaposlenih.

NAŠA

VREDNOST

SU NAŠI

LJUDI.

Upoznajte naš tim:

Ilija Labus

Ilija Labus

Generalni direktor

Neven Savić

Neven Savić

Izvršni direktor za finansijske poslove

Marko Iskrin

Marko Iskrin

Izvršni direktor za tehničke poslove

Bratislav Cvetković

Bratislav Cvetković

Izvršni direktor za komercijalne poslove

Nikola Labus

Nikola Labus

Zamenik izvršnog direktora za finansijske poslove

Saša Đurđević

Saša Đurđević

Direktor direkcije korporativne bezbednosti

Novica Vodoplav

Novica Vodoplav

Direktor direkcije za upravljanje projektima

Nikola Stojković

Nikola Stojković

Direktor direkcije za okvirne sporazume

Ivan Garićević

Ivan Garićević

Direktor direkcije za nabavku i logistiku

Andrej Đokić

Andrej Đokić

Direktor direkcije za opšte poslove i administraciju

Ivana Vuletić

Ivana Vuletić

Direktor direkcije za kontroling i planiranje

Predrag Petrović

Predrag Petrović

Direktor direkcije za operativu i proizvodnju

Sanja Penc

Sanja Penc

Direktor direkcije za finansijske i računovodstvene poslove

Duška Jajagin

Duška Jajagin

Rukovodilac tima za ljudske resurse

ISTORIJA KOMPANIJE

Sve je počelo davne 1963. godine...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na slici: Naši prvi projekti i postavljanje dalekovodne instalacije davne 1963 godine.

… jer istorija se ne kupuje, istorija se gradi.

INTEGRITET

 

Ponosno ističemo sva svoja dostignuća i napore koje svi zaposleni ulažu kako bism postigli izvrsnost u obavljanju poslova. Posvećeni smo negovanju zdravih poslovnih odnosa koji zadovoljavaju potrebe klijenata i partnera i ispunjavaju njihova očekivanja.

Proizvodi i usluge koje pružamo su sačinjeni i isporučeni po najvišim tehnološkim standardima, jer posebnu pažnju posvećujemo očuvanju imena pouzdane i visoko profesionalne kompanije u svim aspektima našeg poslovanja.

Poslujući na ovakav način, nikada ne izbegavamo svoju profesionalnu obavezu da postupamo s pažnjom dobrog privrednika i u skladu sa najvišim poslovnim standardima. Zapošljavamo tim visoko motivisanih ljudi i investiramo u njihov budući razvoj i obuke zato što smo uvereni u to da je nadmašivanje očekivanja naših klijenata jedino tako nadohvat ruke.

 

U POSLEDNJIH 10 GODINA

1500+

TRAFOSTANICA (OD 10 kV DO 400 kV)

 

850+

KM ENERGETSKIH VODOVA
(OD 10 kV DO 110 kV)

 

1000+

KM NISKONAPONSKIH MREŽA

 

20+

DALEKOVODNIH VEZA
DO TRAFOSTANICA (400 kV I 220 kV)

 

  1500 +

PROIZVEDENIH ČELIČNO-REŠETKASTIH STUBOVA

 

30.000+

ISPORUČENI/ UGRAĐENIH ARMIRANO BETONSKIH STUBOVA

NAŠA PREDNOST

Elektromontaža je stekla ogromno iskustvo zahvaljujući tome što je aktivno angažovana u razvoju i održavanju elektroenergetske infrastrukture Srbije još od 1963. godine. Ovo iskustvo nam omogućava posebnu prednost u razumevanju svih izazova koji se odnose na inženjering, izgradnju, operacije i održavanje.

Planiranje sistema

Postavljanje objekta na lokaciji

Planiranje i projektovanje lokacije

Pribavljanje dozvola

Inženjering

Nabavka

Izgradnja

EPC

Održavanje

Upravljanje projektom

Upravljanje izgradnjom

Rad na daljinu

Plan osposobljavanja u slučaju nevremena

Stojimo iza svojih vrednih zaposlenih, koji dele isti entuzijazam kada je u pitanju poverenje naših klijenata, prilagođavanje njihovim potrebama i njihovim različitim zahtevima.

Udružujući se sa renomiranim globalnim vendorima, naši rezultati odražavaju kombinaciju stečenog iskustva i orijentacije ka klijentu.

KVALITET I BEZBEDNOST

Kompanija Elektromontaža vodi računa o tome da njeni proizvodi i usluge budu bezbedni, pouzdani i visoko kvalitetni. Usaglašavanje poslovanja sa međunarodnim standardima ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 i njihova neprekidna primena doprinose tome da pružamo garancije u pogledu kvaliteta, zaštite životne sredine i sistema upravljanjem sistemom bezbednosti i zdravlja na radu. Implemetirali smo ISO 27001:2013, ISO 37001:2016 , ISO 50001:2011 i ISO 22301:2012, vodeći računa o tome da osetljive informacije kompanije i naših klijenata budu bezbedne i dobro kontrolisane, konstantno umanjujemo korporativni rizik u vezi sa pojavom mita, dokazali smo da je sistem upravljanja energijom integrisan u naše poslovne operacije i da smo spremni da nastavimo isporuku proizvoda i usluga u incidentnim situacijama.

Poštujući lokalne i međunarodne propise, našim zaposlenima pružamo sve neophodne uslove za bezbedan i zdrav rad.

Uz to, naše osoblje poseduje odgovarajuću bezbednosnu opremu koja se koristi u procesu rada.

SERTIFIKATI:

37001 2016
ISO 45001 2018
ISO-17025-2017

DRUŠTVENA ODGOVORNOST KOMPANIJE