ELEKTROMONTAŽA

Let the power flow

 

 

 

ELEKTROMONTAŽA Kraljevo je jedna od vodećih kompanija za izgradnju elektroenergetskih objekata u regionu.

 

Osnovana je davne 1963. godine kao specijalizovana kompanija državnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije” (EPS), čiji je zadatak bio izgradnja i održavanje infrastrukture za distribuciju električne energije.

ELEKTROMONTAŽA

Let the power flow

 

 

 

ELEKTROMONTAŽA Kraljevo je jedna od vodećih kompanija za izgradnju elektroenergetskih objekata u regionu.

 

Osnovana je davne 1963.godine kao specijalizovana kompanija državnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije” (EPS), čiji je zadatak bio izgradnja i održavanje infrastrukture za distribuciju električne energije.

Bogata istorija Elektromontaže je u najvećoj meri neraskidivo vezana za modernizaciju nacionalne elektroenergetske distibutivne mreže, dinamično se prilagođavajući ekspertizom i portfoliom usluga i proizvoda, razvojnim ambicijama i izazovima kroz koje je prolazio njen osnivač.

Nakon privatizacije preduzeća 2012.godine, postaje član Roaming grupe, reorganizujući se u konkurentnu i tržišno orijentisanu kompaniju, stvarajući preduslove za internalizaciju poslovanja. 

Usled akumuliranog znanja i stečenog iskustva, Elektromontaža je uključena u najveće tekuće projekte u regionu u oblasti distribucije i prenosa električne energije, proizvodnji hidro i termo električne energije, kao i u projekte obnovljivih izvora energije, saobraćajne infrastrukture, osvetljenja gradova i zaštite životne sredine.

Naš tim broji preko 200 zaposlenih, a uspešno poslujemo u Srbiji, Crnoj Gori i BiH, a u 2019. godine načinili smo prve korake na zahtevnim tržištima SAD i Nemačke.

U cilju zadovoljenja induvidualnih potreba naših klijenata i postizanje održivog razvoja kompanije, Elektromontaža proširuje obim poslovanja i prilagođava ga savremenim tehnološkim principima, negujući visoke etičke i ljudske standarde uz odgovoran odnos prema široj zajednici i životnoj sredini. Svesni da kompaniju čine ljudi permanentno radimo na edukaciji zaposlenih i regrutaciji mladih kroz aktivnu saradnju sa obrazovnim institucijama, kreirajući pozitivno radno okruženje koje pruža podjednaku šansu za sve.

MENADŽMENT KOMPANIJE

Zaposleni u Elektromontaži okrenuti su budućnosti i mogućnostima koje su pred nama. Našom stručnošću i iskustvom svakodnevno doprinosimo razvoju kompanije, kreiramo, proizvodimo i obezbeđujemo nove mogućnosti i najviši kvalitet usluge.

Elektromontaža zasniva svoj poslovni uspeh na visokom stepenu stručnosti i znanja, veštinama i posvećenosti naših zaposlenih.

NAŠA

VREDNOST

SU NAŠI

LJUDI.

 

 

ISTORIJA KOMPANIJE

Sve je počelo davne 1963. godine...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na slici: Naši prvi projekti i postavljanje dalekovodne instalacije davne 1963 godine.

… jer istorija se ne kupuje, istorija se gradi.

INTEGRITET

 

Ponosno ističemo sva svoja dostignuća i napore koje svi zaposleni ulažu kako bism postigli izvrsnost u obavljanju poslova. Posvećeni smo negovanju zdravih poslovnih odnosa koji zadovoljavaju potrebe klijenata i partnera i ispunjavaju njihova očekivanja.

Proizvodi i usluge koje pružamo su sačinjeni i isporučeni po najvišim tehnološkim standardima, jer posebnu pažnju posvećujemo očuvanju imena pouzdane i visoko profesionalne kompanije u svim aspektima našeg poslovanja.

Poslujući na ovakav način, nikada ne izbegavamo svoju profesionalnu obavezu da postupamo s pažnjom dobrog privrednika i u skladu sa najvišim poslovnim standardima. Zapošljavamo tim visoko motivisanih ljudi i investiramo u njihov budući razvoj i obuke zato što smo uvereni u to da je nadmašivanje očekivanja naših klijenata jedino tako nadohvat ruke.

 

U POSLEDNJIH 10 GODINA

1500+

TRAFOSTANICA (OD 10 kV DO 400 kV)

 

850+

KM ENERGETSKIH VODOVA
(OD 10 kV DO 110 kV)

 

1000+

KM NISKONAPONSKIH MREŽA

 

20+

DALEKOVODNIH VEZA
DO TRAFOSTANICA (400 kV I 220 kV)

 

  1500 +

PROIZVEDENIH ČELIČNO-REŠETKASTIH STUBOVA

 

30.000+

ISPORUČENI/ UGRAĐENIH ARMIRANO BETONSKIH STUBOVA

NAŠA PREDNOST

Elektromontaža je stekla ogromno iskustvo zahvaljujući tome što je aktivno angažovana u razvoju i održavanju elektroenergetske infrastrukture Srbije još od 1963. godine. Ovo iskustvo nam omogućava posebnu prednost u razumevanju svih izazova koji se odnose na inženjering, izgradnju, operacije i održavanje.

Planiranje sistema

Postavljanje objekta na lokaciji

Planiranje i projektovanje lokacije

Pribavljanje dozvola

Inženjering

Nabavka

Izgradnja

EPC

Održavanje

Upravljanje projektom

Upravljanje izgradnjom

Rad na daljinu

Plan osposobljavanja u slučaju nevremena

Stojimo iza svojih vrednih zaposlenih, koji dele isti entuzijazam kada je u pitanju poverenje naših klijenata, prilagođavanje njihovim potrebama i njihovim različitim zahtevima.

Udružujući se sa renomiranim globalnim vendorima, naši rezultati odražavaju kombinaciju stečenog iskustva i orijentacije ka klijentu.

KVALITET I BEZBEDNOST

Kompanija Elektromontaža vodi računa o tome da njeni proizvodi i usluge budu bezbedni, pouzdani i visoko kvalitetni. Usaglašavanje poslovanja sa međunarodnim standardima ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 i njihova neprekidna primena doprinose tome da pružamo garancije u pogledu kvaliteta, zaštite životne sredine i sistema upravljanjem sistemom bezbednosti i zdravlja na radu. Implemetirali smo ISO 27001:2013, ISO 37001:2016 , ISO 50001:2011 i ISO 22301:2012, vodeći računa o tome da osetljive informacije kompanije i naših klijenata budu bezbedne i dobro kontrolisane, konstantno umanjujemo korporativni rizik u vezi sa pojavom mita, dokazali smo da je sistem upravljanja energijom integrisan u naše poslovne operacije i da smo spremni da nastavimo isporuku proizvoda i usluga u incidentnim situacijama.

Poštujući lokalne i međunarodne propise, našim zaposlenima pružamo sve neophodne uslove za bezbedan i zdrav rad.

Uz to, naše osoblje poseduje odgovarajuću bezbednosnu opremu koja se koristi u procesu rada.

SERTIFIKATI:

37001 2016
ISO 45001 2018
ISO-17025-2017

DRUŠTVENA ODGOVORNOST KOMPANIJE