Kraljevdan

Kraljevdan

Svečana sednica povodom Kraljevdana, dana Grada Kraljeva i ovog  7. oktobra, bila je prilika da se zaslužnim pojedincima i organizacijama uruče...

opširnije
Zajedno u nove pobede

Zajedno u nove pobede

Savremeno poslovanje, u uslovima permanentnih tržišnih transformacija,  podrazumeva adaptibilnost i brzo prilagođavanje promenama radi iznalaženja...

opširnije
Ponosni na svoje uspehe

Ponosni na svoje uspehe

Kriza izazvana pandemijom virusa COVID-19 za kompaniju Elektromontaža pretvorila se u izazov. Uprkos vanrednom stanju, tokom marta i aprila 2020,...

opširnije
Obuka menadžmenta

Obuka menadžmenta

Kontinuiran profesionalni razvoj rukovodećeg stafa, kao preduslov za poslovni napredak organizacije, neodvojiv je od usavršavanja na ličnom planu....

opširnije