Ponosni na svoje uspehe

Ponosni na svoje uspehe

Kriza izazvana pandemijom virusa COVID-19 za kompaniju Elektromontaža pretvorila se u izazov. Uprkos vanrednom stanju, tokom marta i aprila 2020,...

opširnije
Obuka menadžmenta

Obuka menadžmenta

Kontinuiran profesionalni razvoj rukovodećeg stafa, kao preduslov za poslovni napredak organizacije, neodvojiv je od usavršavanja na ličnom planu....

opširnije
Peem Sinergy d.o.o.

Peem Sinergy d.o.o.

Kompanija Elektromontaža Kraljevo osnovala je Peem Sinergy d.o.o. privredno društvo za proizvodnju i ugradnju elektroenergetske srednjenaponske  I...

opširnije