Rešenja u elektroenergetici

Od svog osnivanja kompanija Elektromontaža je neprekidno gradila svoje ime kao pouzdani partner, koji pruža sveobuhvatna rešenja u elektroenergetskoj infrastrukturi.

 

Naša rešenja prilagođena su savremenim trendovima u elektroenergetici u okviru proizvodnje električne energije, prenosu i distribuciji električne energije, u saobraćajnoj infrastrukturi, industriji i u gradskim infrastrukturama, kako bi se zadovoljili svi zahtevi klijenata.  

 

Osim pružanja usluga od inženjeringa do izgradnje i održavanja, razvili smo sopstvenu proizvodnu liniju predefinisanih trafostanica i čeličnih rešetki i stubova, koji su napravljeni po najnovijim standardima.

Naša rešenja u elektroenergetici pokrivaju sledeće:

• Inženjering
• Transformatorske stanice
• Dalekovode
• Hidroelektrane i termoelektrane
• Rešenja prilagođena zahtevima korisnika
• Laboratorijske usluge i proizvodnja
• Saobraćajnu infrastrukturu
• Nabavku

Inženjering

Tim iskusnih inženjera u oblasti energetike i brojnim sferama njene primene čini Elektromontažu jednu od vodećih kompanija u regionu. Ekspertiza razvoja izvođenjem dugogodišnjih složenih projekata pruža našim inženjerima neophodne osnove za uspešno rešavanje svih izazova u domenu projektovanja elektroenergetskog sistema.

 

Spremno odgovaraju na potrebe klijenata i obezbeđuju pouzdana rešenja tokom svih faza projekta – od njegovog konceptualnog dizajna i razvoja preko implementacije i rada, omogućavajući performanse izgrađenog objekta na najvišem nivou.

 

 

 

 

PLANIRANJE I IZGRADNJA OBJEKATA

Samo u poslednjih deset godina, Elektromontaža je izgradila i konstruisala više od 1500 trafostanica različitog napona (od 10 kV do 400 kV), više od 850 km energetskih vodova (od 10 kV do 110 kV), niskonaponskih mreža preko 1000 km i preko dvadeset 400 kV i 220 kV OHL veza do trafostanica.

U mogućnosti smo da svojim klijentima pružimo sledeće usluge u procesu inicijacije projekta:

AKVIZICIJA novih potencijalnih lokacija za elektroenergetske objekte, uključujući vođenje pregovora, ugovaranje i pribavljanje svih neophodnih dozvola.

PROJEKTOVANJE i razvoj tehničke dokumentacije (situacioni planovi, glavni projekat, projekat izvedenog stanja), posvećujući posebnu pažnju tome da ispoštujemo sve relevantne propise i podižući svest o očuvanju životne sredine i poštovanju potreba zajednice.

Naše sveobuhvatno znanje i kombinovano iskustvo naših zaposlenih, daje garanciju za uspešnu realizaciju planiranih projekata.

1500+

trafostanica različitog napona

850+

km energetskih vodova

1000+

km niskonaponskih mreža

INŽENJERING TRANSFORMATORSKIH STANICA

Inženjering transformatorskih stanica je specijalnost kompanije Elektromontaža. Naš obim usluga pokriva kompletne pakete inženjeringa.

Takođe, razvili smo sopstvenu proizvodnju predefinisanih transformatorskih stanica, što je naš odgovor na najuobičajenije zahteve tržišta energetike.

Inženjering transformatorskih stanica koji je razvila Elektromontaža uključuje sledeće:

 • usluge projektovanja transformatorskih stanica za greenfield projekte i brownfield proširenja/dodatna opremanja,
 • EPC (inženjering, nabavka, izgradnja) pakete po principu „ključ u ruke”,
 • projekti zasnovani na industrijskim kodovima i operativnom iskustvu,
 • detaljni paketi poslova, uključujući crteže za izgradnju i predmer i predračun,
 • studije izvodljivosti i konceptualnih prikaza,
 • predlozi za izbor lokacije,
 • usluge konsaltinga i podnošenja zahteva za dobijanje dozvola,
 • izrada specifikacija materijala i opreme,
 • kompletna rešenja za relejnu zaštitu,
 • analiza i projektovanje sistema za uzemljenje,
 • kontrola prevencije plavljenja i planovi za protivmere,
 • projektovanje sistema uljne kanalizacije,
 • usluge konsaltinga.

1500+

trafostanica različitog napona od 10 kV do 400 kV

INŽENJERING ENERGETSKIH VODOVA

Izgradili smo preko 850 km energetskih vodova od 110 kV, 35 kV i 10(20) kV i preko 1000 km niskonaponskih mreža.

Razvili smo sopstvenu proizvodnu liniju čeličnih rešetkastih stubova i metalnih konstrukcija kao osnove prenosnih vodova, prilagodivši naš dizajn zahtevnom terenu i površinama.

Inženjering energetskih vodova koji je razvila Elektromontaža obuhvata sledeće:

 • projektovanje prenosnih vodova,
 • EPC paketi po principu „ključ u ruke” ili parcijalno ugovaranje,
 • usluge konsaltinga i podnošenje zahteva za dobijanje neophodnih dozvola za očuvanje životne sredine / zakonskih dozvola,
 • projektovanje puteva i lokacija / kontrola nagiba i erozije,
 • projektovanje konstrukcija i temelja,
 • proširenja, poboljšanja prenosnih vodova i njihovo postavljanje (up-rating),
 • detaljne pakete poslova, uključujući plan i profile, crteže za montažu, liste s oznakama, spuštanje provodnika i grafikone zatezanja,
 • usluge nabavke materijala,
 • zahteve opterećenja i izrada nacrta za ponude za strukturu,
 • projektovanje optičkih nadzemnih vodova (OPGW),
 • studije prava prolaza / optimizacije koridora,
 • projektovanje uzemljenja i protivteže,
 • konsalting i obuka.

 

 

850+

km energetskih vodova
od 10(20) kV, 35 kV i 110 kV

1000+

km niskonaponskih mreža

INŽENJERING PRILAGOĐEN ZAHTEVIMA KORISNIKA

Snaga našeg portfolija omogućava nam da obezbedimo rešenja prilagođena potrebama naših korisnika, koji posluju u različitim granama industrije.

Zavisno od potreba klijenata, kada govorimo o projektovanju i izgradnji energetske infrastrukture za konkretan objekat, u mogućnosti smo da ponudimo kompletna rešenja po principu „ključ u ruke” i da obezbedimo održavanje.

Naša rešenja, koja su prilagođena potrebama klijenata, pokrivala su sledeće oblasti:

 • infrastrukturu železničkog i kopnenog saobraćaja – izgradnju nadzemnih i podzemnih kontaktnih mreža,
 • industriju rudarstva – izgradnju elektroenergetskih kapaciteta za otvorene jamske rudnike i podzemne rudnike,
 • različite industrijske objekte – kompletnu elektrifikaciju proizvodnih objekata u različitim oblastima industrije.

 

 

Transformatorske stanice

Kompanija Elektromontaža je u mogućnosti da sagleda svaki izazov koji se odnosi na inženjering, izgradnju, rad ili održavanje transformatorskih stanica.

 

Naš obim usluga pokriva kompletne pakete izgradnje, uključujući kalkulacije, specifikacije, crteže i listu materijala za razvoj lokacije i pribavljanje dozvola, izradu temelja, građevinske/strukturne konstrukcije, elektroenergetsku opremu i komponente, uzemljenje, relejne zaštite, kao i testiranje i puštanje u rad.

 

Pružamo sledeće usluge:

 

 • inženjering trafostanica,
 • izgradnja trafostanica,
 • relejna zaštita, upravljanje i merenje,
 • testiranje sistema opreme.

IZGRADNJA TRANSFORMATORSKIH STANICA

Elektromontaža je na tržištu prepoznatljiva po izgradnji transformatorskih stanica napravljenih na osnovu nacrta do rekonstrukcije i proširenja postojećih objekata.

Takođe, pruža i usluge održavanja i obezbeđuje instalacije za strujne prekidače, kao i kompletna rešenja za transformatorske stanice do 400 kV. Razvili smo sopstvenu proizvodnu liniju predefinisanih transformatorskih stanica i naši objekti obuhvataju radionice za sklapanje i testiranje prethodno instalirane elektroopreme.

Naša rešenja za izgradnju transformatorskih stanica obuhvataju sledeće:

 • izradu projektne dokumentacije,
 • obezbeđivanje kompletne opreme,
 • građevinske radove,
 • kompletne elektro radove,
 • metalne konstrukcije – proizvodnja i podizanje,
 • sklapanje i instalacija elektro opreme,
 • obezbeđivanje puštanja u rad automatizacije transformatorske stanice,
 • polaganje kablova do 110 kV,
 • sertifikovano i iskusno osoblje koje izvodi radove na licu mesta.

 

 

Pružamo kompletna rešenja od izgradnje do održavanja transformatorskih stanica od
10 kV do 400 kV

 

RELEJNA ZAŠTITA I MERENJA

Uzimajući u obzir da priroda mreže za prenos električne energije zahteva bezbedne i efikasne nadzore, kontrolu i zaštitu, naše obučeno osoblje koristi najnovije tehnologije i kompjuterske analize, kako bi omogućili nivo kontrole, koji osigurava neophodan, najviši nivo zaštite opreme koja je instalirana.

Stoga, u pogledu merenja relejne zaštite, Elektromontaža pruža sledeće usluge:

 • integracija/automatizacija i modifikacije transformatorskih stanica,
 • projektovanje šeme releja i jednopolnih šema,
 • proračuni i postavke releja i instrumenata,
 • puštanje u rad relejnih i kontrolnih sistema,
 • instalacija relejnih i kontrolnih panela,
 • kalibracija releja, merača i pretvarača,
 • pomoćne komunikacione šeme i oprema,
 • automatsko merenje i inteligentni elektronski uređaji,
 • studije kratkih spojeva,
 • izrada specifikacije materijala i opreme,
 • analiza događaja sistema,
 • studije korekcije faktora snage,
 • upravljanje projektom i izgradnjom.

 

 

 

 

 Koristimo najnovije tehnologije i kompijuterske analize kako bi omogućili najviši nivo zaštite opreme.

TESTIRANJE ENERGETSKE OPREME

Elektromontaža posebnu pažnju posvećuje tome da svaka transformatorska stanica koja je postavljena i puštena u rad bude u potpunosti operativna, odgovarajuća i usaglašena s najvišim standardima.

Bez obzira na to da li pomažemo klijentima da integrišu noviju tehnologiju u starije transformatorske stanice ili da održavaju sadašnje izgrađene objekte, Elektromontaža omogućava testiranje opreme za napone do 400 kV.

Naše metode testiranja obuhvataju i FAT i SAT testiranje. Sprovodimo test fabričkog kvalitativno-kvantitativnog prijema – Factory Acceptance Tests (FAT) u našoj sopstvenoj radionici za opremu proizvedenu „in-house”, kao i za opremu koju isporučuju naši partneri (vendori) pre njene instalacije na samoj lokaciji. Nakon završetka izgradnje, obavljamo test lokacijskog kvantitativno-kvalitativnog prijema – Site Acceptance Tests (SAT) kako bismo se uverili u to da je svaka jedinica pravilno instalirana i da svi delovi transformatorske stanice funkcionišu u potpunosti.

 

 

Dalekovodi

Kompanija Elektromontaža, kao izvođač u oblasti izgradnje, proširenja i održavanja energetske mreže, poseduje sveobuhvatno poznavanje i know-how kada se radi o elektroenergetskim sistemima i omogućavanju neprekidnog dotoka energije duž velikih razdaljina putem stabilnih i pouzdanih konstrukcija, nadzemnih i podzemnih vodova.

 

Stoga, naše reference u ovom polju mogu se sumirati sledećim ciframa, jer smo samo u proteklih 10 godina izgradili:

 

 • više od 20 OHL veza na trafostanice (SSs) – 400 kV, 220 kV i 110 kV,
 • više od 250 km dalekovoda od 110 kV,
 • više od 350 km dalekovoda 35 kV,
 • više od 500 km dalekovoda 10 kV,
 • preko 1000 km podzemnih niskonaponskih mreža.

IZGRADNJA NADZEMNIH VODOVA

Samo u proteklih deset godina Elektromontaža je obavila izgradnju nadzemnih vodova, postavljajući na mesto OHL veze različitih dužina – od 20 do čak 80 kilometara, povezujući više od 20 trafostanica (400 kV, 220 kV i 110 kV) na elektroenergetski sistem duž čitave Srbije.

Izvodimo sve neophodne građevinske radove: proizvodimo, isporučujemo i podižemo OHL rešetkaste stubove, vršimo isporuku i postavljanje provodnika kao i ispitivanje instalirane opreme i njeno puštanje u rad.

Naše OHL reference uključuju sledeće:

 • „Bor 1 – Bor 2“ (400 kV) ,
 • „Obrenovac A – Beograd 3” (220 kV),
 • „Raška – Novi Pazar“ (20 km, 110 kV),
 • „Kraljevo – Raška“ , (80 km, 110 kV),
 • „Kraljevo -Trstenik“ (50 km, 110 kV),
 • „Trstenik – Kruševac“, (30 km, 110 kV),
 • „Leskovac – Vrla 3“ (40 km, 110 kV),
 • „Osečina – Krupanj“, (50 km, 110 kV),
 • „Petrovac – Žagubica“ (30 km, 110 kV),
 • „Čitluk – Kruševac (Dedina)“ (10 km duplo, 110 kV).

Pored izgradnje, rekonstrukcija i zamena opreme na postojećim dalekovodima su takođe naša specijalnost na različitim naponskim nivoima. Naši zaposleni su dovoljno stručni da planiraju i izvedu zamene provodnika, izolatora i da postave nove stubove, s obzirom na to da su obučeni za izvođenje radova na lokaciji pod svim vremenskim uslovima.

20+

OHL veza na trafostanice (SSs) – 400 kV,
220 kV i 110 kV

250+

dalekovoda od 110 kV

350+

dalekovoda od 35 kV

500+

dalekovoda od 10 kV

IZGRADNJA KABLOVSKIH VODOVA

Izgradnja kablovskih vodova je takođe deo našeg portfolija, jer smo izgradili podzemne mreže ukupne dužine kablova od oko 1000 km.

 • izgradnja podzemnih mreža i postavljanje kablovskih vodova, uključujući i održavanje,
 • instalacije zajedničkog rova / Instalacije za više komunalnih preduzeća,
 • zamene podzemnih kablova,
 • postavljanje cevi sa betonskom košuljicom.

1000+

km izgrađenih kablovskih vodova

IZGRADNJA DISTRIBUTIVNE MREŽE

Elektromontaža je veoma ponosna na svoje iskustvo i ekspertizu u najkompleksnijim projektima, kao što su oni koji se odnose na inženjering i izgradnju distributivnih mreža. Rešenja koja mi nudimo na ovom polju nadmašuju standardne projekte infrastrukturnih objekata, radne pakete projekata, razvoj posla, organizaciju, sisteme procene jedinica i spoljašnju analizu, kao i kompletnu izgradnju nakon utvrđivanja obima ugovorenog projekta. Naša primarna briga je efikasnost i pouzdanost samog sistema prilikom puštanja u rad.

Takođe, izuzetno smo vešti kada je u pitanju održavanje mreža koje smo sami izgradili ili rehabilitacija postojećih konstrukcija, zahvaljujući svom znanju i iskustvu u toj oblasti.

Izgradnja distributivnih mreža koje razvija Elektromontaža obuhvata sledeće:

 • izgradnja i održavanje nadzemnih vodova,
 • izgradnja podzemnih mreža i postavljanje kablovskih vodova, uključujući i održavanje,
 • instalacije transformatora za industrijske, komercijalne i rezidencijalne kupce,
 • zamena podzemnih kablova,
 • proširenje vodova, preusmeravanje i druge modifikacije,
 • postavljanje cevi sa betonskom košuljicom,
 • upravljanje projektima i izgradnjom objekata,
 • relokacije vezane za poboljšanje puteva,
 • postavljanje osvetljenja i održavanje,
 • interventno održavanje usled vremenskih nepogoda.

Hidroelektrane i termoelektrane

Dugogodišnje akumulirano iskustvo i stečeno znanje doprinelo je da u poslednjih pet godina kompanija Elektromontaža, uzme učešće u poslovima vezanim za hidroelektrane i termoelektrane u vidu:

 

 • remont generatora,
 • revitalizacija kućnih agregata,
 • instalacija i puštanje u rad elektroenergetske opreme u okviru sopstvene potrošnje
 • instalacija i puštanje u rad elektroenergetske opreme srednjenaponskih i visokonaponskih priključnih postrojenja.

Prepoznali smo važnost i prednost prirodno obnovljivih izvora energije i fokus svog poslovanja preneli na brojne Ugovore o revitalizaciji hidroelektrana.

Budući da dobijanje električne energije iz uglja u termoelektranama, dovodi do velikog zagađivanja prirodne sredine, usled tehnologije same proizvodnje, kompanija  Elektromontaža pored angažovanja u investicionim projektima, veoma vodi računa o zaštiti životne sredine i smanjenju štetnih gasova. U skladu sa poslovnom strategijom kompanije uzeli smo učešće u projektima filtracije izlaznih gasova u termoelektranama – odsumporavanje i odpepeljavanje.

Rešenja prilagođena zahtevima korisnika

Snaga našeg portfolija omogućava nam da obezbedimo rešenja prilagođena potrebama naših korisnika, koji posluju u različitim granama industrije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavisno od potreba klijenata, kada govorimo o projektovanju i izgradnji energetske infrastrukture za konkretan objekat, u mogućnosti smo da ponudimo kompletna rešenja po principu „ključ u ruke” i da obezbedimo održavanje dok god je to potrebno.

Naša rešenja, koja su prilagođena klijentima, pokrivaju sledeća polja:

 • infrastrukturu železničkog i kopnenog saobraćaja – izgradnju nadzemnih i podzemnih kontaktnih mreža,
 • industriju rudarstva – izgradnju elektroenergetskih kapaciteta za otvorene jamske rudnike i podzemne rudnike,
 • različite industrijske objekte – kompletnu elektrifikaciju proizvodnih objekata u različitim industrijama.

Laboratorijske usluge i proizvodnja

Elektromontaža primenjuje svoje pedesetogodišnje iskustvo u prilagođavanju savremenih trendova u industriji i poboljšava kapacitete kako bi ispunila sve zahteve svojih klijenata.

 

Iz tog razloga, osim pružanja usluga od inženjeringa do izgradnje i održavanja, razvili smo sopstvenu proizvodnu liniju predefinisanih trafostanica i čeličnih rešetki i stubova, napravljenih prema najmodernijim standardima.

 

Takođe, razvili smo sopstvenu laboratoriju srednjeg napona za testiranje elektroizolacione opreme pre njene upotrebe na samoj lokaciji, osiguravajući na taj način bezbednost radnika, kao i instalirane opreme.
Naši proizvodni objekti u prvi plan ističu posebne radionice za generalni remont elektroenergetskih transformatora, gde održavamo, popravljamo i testiramo transformatore do 12000 kVA, 35 kV.

 

 

ISO 17025:2017
EM 34.01.15 Prigovor

 

PREFABRIKOVANE TRANSFORMATORSKE STANICE

S obzirom na to da je izgradnja i održavanje transformatorske stanice oduvek bilo naša specijalnost, Elektromontaža je započela „in-house” proizvodnju prefabrikovanih transformatorskih stanica koje smo sami dizajnirali i projektovali, kao i uslugu inženjeringa, dostupne na zahtev.

Obim rešenja za prefabrikovane transformatorske stanice obuhvata sledeće:

 • transformatorske stanice na čelično-rešetkastim stubovima 10/20 kV / 0,4 kV snage od 50 kVA do 400 kVA,
 • transformatorske stanice na betonskom stubu 10(20) kV / 0,4 kV snage od 50 kVA do 400 kVA,
 • visokonaponske ćelije i niskonaponski blokovi za transformatorske stanice 110 kV, 35/10 kV i 10(20) kV / 0,4 kV.

Montažno-betonske trafostanice naponskih nivoa 10/20 kV / 0,4 kV snage od 630 kVA do 1.600 kVA

Stubne trafostanice 10/20 kV / 0,4 kV snage od 50 kVA do 400 kVA

ČELIČNO-REŠETKASTI STUBOVI I METALNE KONSTRUKCIJE

Specijalizovanost u izgradnji nadzemnih vodova dovelo je do projektovanja, razvoja i proizvodnje naše sopstvene linije čelično-rešetkastih stubova i metalne konstrukcije, koji su osnova za prenosne vodove, pri čemu prilagođavamo dizajn izazovnom terenu i površinama.

U okviru našeg proizvodnog programa, proizvodimo sledeće:

 • čelično-rešetkaste stubove za dalekovode velikih razdaljina – naponskog nivoa 110 kV,
 • čelično-rešetkaste stubove za dalekovode velikih razdaljina – naponskog nivoa 35 kV,
 • čelično-rešetkaste stubove za dalekovode velikih razdaljina – naponskog nivoa 10(20) kV.

Proizvodimo čelično-rešetkaste stubove za dalekovode naponskog nivoa 10(20) kV,
35 kV i 110 kV

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE SREDNJENAPONSKE OPREME

Elektromontaža preduzima sve mere opreza, neophodne da bi se osiguralo bezbedno radno okruženje zaposlenih na lokaciji i da bi se instalirala visokokvalitetna i bezbedna elektrooprema. Zbog toga smo razvili svoju laboratoriju srednjeg napona, koja nam omogućava da testiramo elektroizolacionu opremu u bezbednim i kontrolisanim uslovima.

Delovi opreme koji se testiraju u našoj laboratoriji su:

 • izolacioni tepisi,
 • izolacione gumene čizme, rukavice, itd.,
 • izolacioni manipulativni stubovi,
 • izolacioni stubovi za uzemljenje,
 • izolaciona klešta,
 • indikatori napona sa dodatnom opremom do 10 kV,
 • izolatori 10 kV i 35 kV.

Razvili smo sopstvenu laboratoriju, koja nam omogućava testiranje elektroizolacione opreme

REMONT PRIMARNE ELEKTRO OPREME

Naši objekti za proizvodnju sadrže radionicu za remont elektroenergetskih transformatora, gde održavamo, popravljamo i testiramo transformatore do 12000 kVA, 35 kV.

Remont transformatora do 12000 kVA, 35 kV obuhvata: čišćenje i pranje, neophodne bravarske radove, prečišćavanje ulja transformatora, izradu novih namotaja, sušenje aktivnih delova i testiranje remontovanih transformatora.

Naš ciklus procesa testiranja obuhvata sledeće korake:

 • merenje električne snage transformatorskog ulja,
 • merenje otpora izolacije kalema i odnosa elektroapsorpcije (DAR),
 • provera prenosa i povezivanja grupe,
 • testiranje izolacije,
 • eksperiment praznog hoda,
 • eksperiment kratkog spoja,
 • merenje otpora namotaja.

Održavamo, popravljamo i u našoj radionici testiramo transformatore jačine do
12000 kV
A

PRODAJA ELEKTROENERGETSKE OPREME

Elektromontaža pruža svojim klijentima punu podršku i ekspertizu kada je u pitanju priprema specifikacija, dokumentacije za tendere, kao i usluge upravljanja materijalima, pomažući im da načine pravi izbor u pogledu cene i kvaliteta.

Posedujemo pouzdan tim stručnjaka za nabavku, koji su izverzirani za projektovanje i izradu specifikacija.

Polazeći od toga i u zavisnosti od potreba klijenata, u mogućnosti smo da vam ponudimo sledeće usluge:

 • preporuke dobavljača i/ili podizvođača,
 • obezbeđivanje procene i analize,
 • sastavljanje zahteva za ponude,
 • određivanje uslova i zahteva projekta,
 • pripreme pakete nabavke,
 • upravljanje izmenama u porudžbini,
 • upravljanje materijalima,
 • određivanje logistike transporta,
 • određivanje i obezbeđivanje usluge inspekcije i kontrole kvaliteta,
 • određivanje i pružanje kontrole kvaliteta na terenu.

Saobraćajna infrastruktura

Usled ekspanzije u izgradnji saobraćajne infrastrukture, rekonstrukcije postojećih i izgradnji novih puteva, autoputeva kao i pruga, kompanija Elektromontaža je prihvatila izazov u sopstvenom razvoju u okviru saobraćajnog inžinjeringa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U poslednjih deset godina, vezano za drumsku infrastrukturu nudimo:

 • kompletno opremanje tunela energetskom i telekomunikacijskom opremom i integrisano upravljanje svim sistemima (osvetljenje, svetlosna signalizacija, ozvučenje, detekcija požara i opasnih gasova, video nadzor i povezivanje svih sistema u jedinstven, integrisan sistem upravljanja),
 • rasvetu – osvetljenje sobraćajnih površina,
 • instaliranje telekomunikacione opreme,
 • integraciju „pametnih“ sistema.

 

Vezano za železničku infrastrukturu nudimo:

 • rasvetu na železničkim stanicama,
 • elektroenergetska napajanja i kontaktne mreže,
 • opremanje železničkih stanica sistemima poput: razglasa, video nadzora i elektronskih displeja.