TS Beograd 41

Opis projekta:

Nabavka i ugradnja opreme, izvođenje elektromontažnih radova, ispitivanje i puštanje u pogon TS 110/10 kV, izvođenje građevinskih, građevinsko zanatskih i instalaterskih radova na izgradnji TS 110/10 kV Beograd 41 – Blok 32 sa pripadajućim poslovnim prostorom za sopstvene potrebe i uređenju terena u Bloku 32 – Novi Beograd.

Godina početka/završetka:

2014-2016

Lokacija:

Beograd – Blok 32

Investitor:

EPS – ED Beograd

Detalji projekta

Tehnički deo

Izvedeni su radovi od uzemljenja i instalacija, kompletne montaže primarne opreme 110 GIS postrojenja, 10 kV ćelija i energetskih transformatora 110/10 kV pa do povezivanja zaštite i upravljanja svih ormana u TS. Za poslovni deo je ugrađen i dizelelektrični agregat i opremljena sopstvena TS 10/0,4 kV. Transformatori su smešteni u zatvorene trafo-bokseve, koji su zvučno izolovani posebnim materijalima.

Društveni i ekonomski interes

Trafostanica se nalazi u gusto naseljenom delu grada gde obezbeđuje bolje snabdevanje električnom energijom.

 

TS Kaluđerica

Opis projekta:

Projektovanje i izgradnja nove TS 35/10 kV Kaluđerica instalisane snage 2×8 MVA. Isporuka i ugradnja postrojenja 35 kV, postrojenja 10 kV, opreme sopstvene potrošnje i sigurnosnog napajanja i opreme za zaštitu, upravljanje i nadzor. Obim radova podrazumeva montažu opreme, konfigurisanje i ispitivanje pred puštanje pod napon.

Godina početka/završetka:

2016 – 2017

Lokacija:

Beograd – Mali Mokri Lug

Investitor:

EPS – ED Beograd

Detalji projekta

Tehnički deo

 • TS 35/10 kV, 2×8 MVA, isporuka i izgradnja komandno pogonske zgrade, pristupnih saobraćajnica, temelja transformatora, uljne jame, ograde i uređenja terena. Razvodno postrojenje 35 kV je tipa F400, proizvodnje Schneider Electric. Ćelije su slobodnostojeće, vazduhom izolovane sa jednim sistemom sabirnica sa posebnim odeljkom za niskonaponsku opremu, naznačenog napona 36 kV i nazivne struje 1250 A. Razvodno postrojenje 10 kV se sastoji od 19 ćelija koje su slobodnostojeće, metalom oklopljene sa jednim sistemom sabirnica i izvlačivim prekidačima.
 • Sve čelije su opremljene mikroprocesorskim uređajima za zaštitu i upravljanje tipa MICOM, proizvodnje Schneider Electric.
 • Energetski transformatori su 35/10 kV, snage 8 MVA i montirani su na novoizgrađenim temeljima na otvorenom. Napajanje TS 35/10 kV Kaluđerica je predviđeno iz TS 110/35 kV Beograd IV, preko DV 346 AB „SM 1402-Boleč“.

Društveni i ekonomski interes

Izgradnja nove TS 35/10 kV Kaluđerica doprinosi pouzdanosti i kvalitetu napajanja dva velika Beogradska naselja, Kaluđerice i Malog Mokrog Luga i omogućava dalji razvoj ovih naselja kao i privrede unutar njih.

 

TS 110/35/10 kV Kopaonik

 Opis projekta:

Isporuka i ugradnja dobara za TS 110/35/10 kV Kopaonik.

Novi objekat TS 110/35/10 kV Kopaonik sagrađen je na lokaciji Suvo Rudište, na Kopaoniku, u blizini postojeće TS 35/10 kV Kopaonik, sa komandno-pogonskom zgradom, ulaznim portalom, pristupnim saobraćajnicama i opremljen je energetskom opremom. Objekat je prolaznog tipa sa priključenjem na prenosnu mrežu nazivnog napona 110 kV, po principu ulaz- izlaz. Napajanje objekata TS 110/35/10 kV Kopaonik predviđeno je preko dva dalekovoda nazivnog napona 110 kV u skladu sa tehničkim uslovima kompanije EMS.

Godina početka/završetka:

2016 – 2017

Lokacija:

Kopaonik, lokacija Suvo Rudište, Opština Raška

Investitor:

Siemens/EPS Distribucija

Detalji projekta

Tehnički deo

TS 110/35/10 kV Kopaonik namenjena je transformaciji napona na pogodan distributivni nivo i distribuciji električne energije konzumnom području.
Sastoji se od:

 • Komandno-pogonske zgrade za smeštaj postrojenja nazivnih napona 110 kV, 35 kV i 10 kV, podzemnom kablovskom etažom, prostorijama za smeštaj ostale elektro opreme i pomoćnih prostorija
 • Razvodnog postrojenja 110 kV izolovanog gasom SF6 sa dvostrukim sistemom sabirnica
 • Postrojenja 35 kV sa dve sekcije sabirnica
 • Postrojenja 10 kV sa dve sekcije sabirnica
 • Dva energetska transformatora 110/36.75/10.5 kV snage 31.5 MVA
 • Portalnog stuba na ulazu u postrojenje za potrebe uvođenja dva 110 kV dalekovoda u objekat transformatorske stanice

Rekonstrukcijom dalekovoda 110 kV br. 1205 “Raška – Kopaonik” i izradom priključka objekat je napojen iz TS 110/35 kV Raška.

Društveni i ekonomski interes

Izgradnjom objekta transformatorske stanice TS 110/35/10 kV Kopaonik, ukupne instalisane snage 63 MVA postignuto je povećanje pouzdansti napajanja i obezbeđenje rezervnog napajanja električnom enerijom konzumnom području.

Projektom izgradnje TS 110/35/10 kV Kopaonik predviđeno je povezivanje trafostanice sa susednim objektima a predviđen je i glavni telekomunikacioni put za povezivanje na optičku infrastrukturu EMS-a pri čemu su podržane mogućnosti prenosa govora i podataka za operativno upravljanje i poslovne potrebe.

 

TS 110/10 kV Ribnica

Opis projekta:

U maju, 2015. godine je završen projekat za izvođenje, ubrzo zatim su počeli i radovi na rušenju starog postrojenja i montaži novog. Završeni radovi na montaži maj, 2017. godine.

Godina početka/završetka:

2015 – 2017

Lokacija:

Kraljevo – Kraljevo 6 – Ribnica

Investitor:

EPS – Elektrosrbija Kraljevo

Detalji projekta

Tehnički deo

U kompleksu transformatorske stanice izgrađeni su sledeći objekti:

 • Razvodno postrojenje 110 kV na otvorenom
 • Transformacija 110/10 kV
 • Komandno-pogonska zgrada sa razvodnim postrojenjem 10 kV
 • Pristupni put i deo internih saobraćajnica

Razvodno postrojenje 110 kV se sastoji od dva transformatorska, dva dalekovodna polja i sekcionisanih sabirnica. U prvoj fazi urađeno je opremanje aparatima jednog transformatorskog, dva dalekovodna polja i sabirnica 110 kV.

Opis ključne opreme

 • Transformator T1: tip: RT 31500; proizvođač: ETRA; naznačeni prenosni odnos:110±11×1,5%10,5 kV; naznačena frekvencija 50 Hz; naznačena snaga 31,5/31,5 MVA
 • Troplolni SF6 prekidač sa jednim motornim pogonom 123 kV;1250 A; 31,5 kA
 • Tropolni rastavljač sa noževima za uzemljenje 123 kV, 1250 A, 31,5 kA sa motornim pogonom
 • Strujni transformator 600/1/1/1 A
 • Naponski induktivni transformatori 123 kV, 110/√3/0,1/√3/0,1/√3 kV,kl.0 0,5; 25 VA
 • Naponski kapacitivni transformatori 123 kV, 110/√3/0,1/√3/ kV,kl.0 0,5; 25 VA

Društveni i ekonomski interes

Ogleda se u sigurnijem i kvalitetnijem napajanju električnom energijom konzuma.

 

TS 110/10 kV Ljig

Opis projekta:

Izgradnja 110/35/10 kV trafosanice koja obuhvata kompletan građevisnki deo, opremanje jednog dalekovodnog 110 kV polja i kompletno 35 kV i 10 kV postrojenje. Projekat je obuhvatao iskoruku ugradnju i ispitivanje opreme.

Godina početka/završetka:

2014 – 2015

Lokacija:

Ljig

Investitor:

EPS – Elektrosrbija Kraljevo

Detalji projekta

Tehnički deo

 • 110 kV oprema ABB 2 DV prekidača
 • 2 TR prekidača
 • Izlazni i sabirnički rastavljači ABB
 • Strujni i merni naposnski transformatori ABB
 • 35 kV postrojenje Elektrošumadija sa ABB zaštitom
 • 10 kV postrojenje sa ABB zaštitom

Društveni i ekonomski interes

Projekat je rađen usled povećanja kapaciteta indrustrijskih potrošača kao i zbog izgradnje novog autoputa koji je zahtevao izgradnju nekoliko novih 35 kV i 10 kV trafostanica.

 

Ormari zaštite i upravljanja

Opis projekta:

Zaštita i upravljanje TS Obrenovac 400/220 kV, TS Beograd 20 400/110 kV i Kruševac 1 220/110 kV.

Godina početka/završetka:

2014 – 2015

Lokacija:

Obrenovac, Beograd, Kruševac

Investitor:

EMS

Detalji projekta

Tehnički deo

Isporuka i ugradnja opreme i ormana za zaštitu i upravljanje TS Obrenovac 400/220 kV, TS Beograd 20 400/110 kV i Kruševac 1 220/110 kV. Kompletna montaža opreme, šemiranje i ispitivanje ormana prema tehničkoj dokumentaciji.

Društveni i ekonomski interes

Isporukom, zamenom i ugradnjom datih ormana povećana je sigurnost zaštite u elektroenergetskom sistemu, a samim tim i redovnost i kvalitet isporučene električne energije.

 

TS 35/10 kV „Hipodrom“ Preljina

Opis projekta:

Projektovanje i zgradnja TS 35/10 kV „Hipodrom“ Preljina sa priključnim 35 kV kablovskim vodom.

Godina početka/završetka:

2018 – 2019

Lokacija:

Čačak, Preljina

Investitor:

ODS EPS Distribucija , ogranak Čačak

Detalji projekta

Tehnički deo

Trafostanica se sastoji iz objekata i prostora za transformatore. Zgrade se sastoje iz dva dela, višeg za postrojenje 35 kV (6 ćelija) i nižeg dela u kome je smešteno postrojenje 10 kV (10 ćelija), komandne prostorije (DC i AC razvod, daljinsko upravljanje i nadzor) i prostorije AKU baterije. Trafostanica je sa dva energetska transformatora svaki snage 4 MVA (prva faza).

Priključak trafostanice na mrežu 35 kV odrađen je izgradnjom novog duplog kablovskog voda 35 kV koji povezuje TS 35/10 kV Čačak 4 po sistemu ulaz – izlaz sa novom TS 35/10 kV „Hipodrom“ Preljina. Tačka vezivanja novog voda 35 kV je postojeća vodna ćelija u TS 35/10 kV Čačak 4 izvod Brđani, odnosno na prvom UZČ stubu istog voda, dok je sa druge strane kablovski vod uveden u odgovarajuće izvodne ćelije 35 kV (H2 i H5) u TS 35/10 kV „Hipodrom“ Preljina.

Društveni i ekonomski interes

Izgradnjom TS 35/10 kV „Hipodrom“ Preljina obezbeđuje se pouzdano napajanje i dovoljna količina energije za buduću industrijsku zonu kao i za kompletno konzumno područje na teritoriji Preljina – Čačak.

 

TS 35/110 kV „Košava“

Opis projekta:

35/110 kV priključno transformatorsko postrojenje za Vetropark „Košava“.

Godina početka/završetka:

2017 – 2019

Lokacija:

Južnobanatski okrug – naselje Vršac, Uljma

Investitor:

Prime General Constructions doo Beograd

Detalji projekta

Tehnički deo

Na području Južnog Banata u mestu Izbište, nedaleko od Vršca izgrađena je trafostanica 35/110 kV „Košava“ za potrebe vetroelektrane investitora MK Fintel Wind.
Trafostanica se sastoji iz dva dela, iz postrojenja u kome se vrši transformacija sa 35 kV na 110 kV napona i priključnog razvodnog postrojenja 110 kV.

Gradnja objekta je bila predviđena iz dve faze.

U prvoj fazi, koja je završena, izgrađeno je postrojenje transformacije koje se sastoji od dva energetska transformatora 35/110 kV od po 40 MVA i postrojenja 35 kV sačinjenog od devet ćelija. Takođe, izgrađeno je, funkcionalno ispitano i pušteno u rad priključno razvodno postrojenje 110 kV koje se sastoji od pet 110 kV polja: dva transformatorska, dva dalekovodna i jednim spojnim poljem.

U drugoj fazi, u zavisnosti od izgrađenih vetrogeneratora, predviđeno je opremanje transformatorske stanice 35/110 kV sa još jednim transformatorom snage 40 MVA. U priključnom razvodnom postrojenju 110 kV izvršiće se opremanje još jednog trafo polja i dalekovodnog polja visokonaponskom opremom, koja su ostavljena kao rezervna u prvoj fazi izgradnje.

Posle druge faze u pogonu će biti tri transformatora 35/110 kV ukupne snage 2×40 MVA + 40 MVA.

Društveni i ekonomski interes

Izgradnjom vetroelektrana postiže se proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora odnosno iz energije vetra čime se Srbija strateški pozicionira kao proizvođač zelene energije.

Energija vetra je jedan od čistih načina za dobijanje električne energije, zbog čega je u svetu prepoznata kao važan faktor za budućnost naše planete. Vetar je obnovljivi izvor energije, što znači da se, za razliku od fosilnih goriva, na primer, neće potrošiti, a pri proizvodnji električne energije ne oslobađa gasove usled sagorevanja koji bi povećavali efekat staklene bašte na našoj planeti i tako nepovoljno uticali na globalno zagrevanje.

 

PROJEKTI U TOKU

TS 110/35/20 kV
TUTIN

Investitor: ODS EPS Distribucija 
Lokacija: Tutin
Početak: 2018

Detalji projekta:
Radovi sa isporukom dobara na izgradnji
TS 110/35/20 kV Tutin

TS 110/35 kV
BEOGRAD 6

Investitor: ODS EPS Distribucija
Lokacija: Beograd
Početak: 2017

Detalji projekta:
Izvođenje radova na rekonstrukciji
TS 110/35 kV „Beograd 6“

TS 110/35 kV BEOGRAD 10

Investitor: ODS EPS Distribucija
Lokacija: Beograd
Početak: 2019

Detalji projekta:
Elektomontaža u okviru konzorcijuma radi na poslovima izvođenja elektromontažnih radova sa isporukom opreme na rekonstrukciji TS 110/35 kV sa firmom „Resa gradnja” doo Novi Banovci, gde je nosilac posla firma „Energotehnika Južna Bačka“ doo Novi Sad

TS 110/20 kV
ARANĐELOVAC 2

Investitor: ODS EPS Distribucija 
Lokacija: Aranđelovac
Početak: 2018

Detalji projekta:
Radovi sa isporukom dobara za izgradnju
TS 110/20 kV Aranđelovac 2

REKONSTRUKCIJA TS KOVIONA, EE POSTROJENJA I OBJEKATA – SMATSA

 

 

Investitor: Kontrola letenja Srbije I Crne Gore SMATSA
Lokacija: Avala
Početak: 2020

Detalji projekta:
Rekonstrukcja TS 10/0,4 kV

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA DISTRIBUTIVNE TS 35/10 kV DEPONIJE VINČA I PODZEMNIH I NADZEMNIH PRIKLJUČNIH VODOVA 35 kV

Investitor: Beo Čista Energija doo Beograd
Lokacija: Deponija Vinča (Beograd)
Početak: oktobar 2019

Detalji projekta:
Projektovanje i izvođenje elektromontažnih i građevinskih radova, sa isporukom opreme na izgradnji trafostanice 35/10 kV, 2×8 MVA sa izgradnjom priključnog nadzemno-podzemnog voda 35 kV

RADOVI SA ISPORUKOM OPREME NA REKONSTRUKCIJI TS 110/10/10 KV „KG005 – DIVLJE POLJE”

Investitor: EPS Distribucija doo Beograd
Lokacija: Kragujevac
Početak: jun 2020

Detalji projekta:
Izvođenje građevinskih i elektromontažnih radova sa isporukom opreme na rekonstrukciji trafostanice 110/10/10 kV

RADOVI NA OPREMANJU I PROŠIRENJU TS KRAGUJEVAC 2 I TS KRALJEVO 3

Investitor: EMS AD
Lokacija: Kraljevo/Kragujevac
Početak: 2021

Detalji projekta:
Nabavka opreme I izvođenje radova na opremanju postrojenja 400 kV u TS Kragujevac 2 I izgradnji postrojenja 400 kV u TS Kraljevo 3

UREĐAJI ZA ZAŠTITU I UPRAVLJANJE U RP 400 kV ĐERDAP 1, TS 400/110 kV BOR 2, TS 400/220/110 kV I TS 220/110 kV KRALJEVO 3

Investitor: EMS AD Beograd
Lokacija: HE Đerdap 1/Bor/Pančevo/Kraljevo
Početak: 2021

Detalji projekta:

Preuzmite dokument sa specifikacijama svih projekata

Referentna lista