Sopstvena potrošnja u NDC-u

Opis projekta:

Napajanje tehnološke opreme u NDC, rekonstrukcija i zamena glavnih sistema napajanja , invertorskih, agregatskih i mrežnih u zgradi NDCa.

Godina početka/završetka:

2014 – 2015

Lokacija:

Beograd

Investitor:

EMS

Detalji projekta

Tehnički deo

Isporuka i ugradnja sistema napajanja, transformatora, agregata, invertora, aku baterija, razvodnih ormana, ispravljača, oklopljenih sabirničkih sistema.

Povezivanje svih segmenata na nadzorno – upravljački sistem. Zbog specifičnosti namene objekta, radovi su vrhunskom organizacijom izvedeni da nijednog trenutka nije bio ugrožen ili narušen sistem napajanja dispečerskog centra.

Društveni i ekonomski interes

Nakon izvedenih radova povećana je sigurnost napajanja električnom energijom svih vitalnih potrošača u zgradi NDCa a samim tim i sigurnost elektroenergetskog sistema Srbije i međunarodne razmene električne energije, koja ide preko našeg sistema.

 

Tunel Šarani

Opis projekta:

Izvođenje elektromontažnih radova i signalizacije na Tunelu Šarani. Projekat podrazumeva kompletno elektro-mašinsko opremanje tunela i petlji Preljina i Takovo.

Godina početka/završetka:

2016 – 2017

Lokacija:

Tunel Šarani je deo velikog projekta izgradnje auto – puta E763 Beograd – Južni Jadran. Nalazi se na deonici Ljig – Preljina koja je jedna od najopterećenijih na Ibarskoj magistrali

Investitor:

Energotehnika Južna Bačka/Energoprojekt oprema

Detalji projekta

Tehnički deo

Montaža, instalacija i povezivanje sve potrebne opreme i materijala za sledeće sisteme u tunelu: dojava požara, SOS interfon sistem, sistem razglasa, detekcija pristupa, video nadzor, kontrola kvaliteta i strujanja vazduha, sistem radio veza, akvizicija meteo podataka, optička mreža sa aktivnom opremom, sistem za merenje gabarita vozila na ulazima na auto-put, metalne konstrukcije i portalni nosači promenljive video i ostale saobraćajne signalizacije, semafori, antenski stubovi. Sva navedena oprema, kao i rasveta i elektro–energetsko napajanje (TS, DEA, UPS – evi) u tunelu i u drugim tunelima na deonici, kao i na petljama Takovo i Preljina su povezani u integrisano upravljanje deonicom Ljig – Preljina.

Društveni i ekonomski interes

Kao kapitalni infrastrukturni projekat na auto-putu Beograd – Južni Jadran tunel Šarani je od velikog društvenog i ekonomskog interesa ne samo za Srbiju i Crnu Goru već i za druge zemlje u regionu kojima je potreban brži drumski pristup Jadranskom moru. Pored toga, značajno je smanjen broj saobraćajnih nezgoda koje su bile česte na paralelnoj deonici Ibarske magistrale između Ljiga i Preljine.

 

PROJEKTI U TOKU

VIDEO NADZOR I OSVETLJENJE GRADA KRALJEVA

Investitor: Grad Kraljevo
Lokacija: Kraljevo
Početak: 2017

Detalji projekta:
Nabavka LED svetiljki i sistema za nadzor
i upravljanje za ulično osvetljenje grada
Kraljeva, sa ugradnjom

TUNEL BRANČIĆI

Investitor: Energoprojekt niskogradnja
Lokacija: Auto-put Preljina-Ljig
Početak: 2018

Detalji projekta:
Izvođenje elektromontažnih radova,
signalizacije na
Tunelu Brančići

IZVOĐENJE RADOVA NA
TUNELIMA SOPOT, SARLAH
I BANCAREVO

Investitor: BS Telecom/Azvirt
Lokacija: Auto-put E80-Bugarska
Početak: 2018

Detalji projekta:
Isporuka telekomunikacione opreme i izvođenje
radova na montaži saobraćajne signalizacije i
ormana i izrada i montaža čeličnih konstrukcija
(portali, stubovi, …) na tunelima Sopot, Sarlah
i Bancarevo

IZVOĐENJE RADOVA
NA TUNELIMA PREDEJANE
I MANAJLE

Investitor: BS Telecom/Azvirt
Lokacija: Auto-put E75-Makedonija
Početak: 2018

Detalji projekta:
Isporuka telekomunikacione opreme
i izvođenje radova na montaži saobraćajne
signalizacije i ormana i izrada i montaža čeličnih
konstrukcija (portali, stubovi, …) na tunelima Predejane i Manajle

NABAVKA I INSTALACIJA U OBLASTI ENERGETIKE

Investitor: SMATSA
Lokacija: Srbija/Crna Gora
Početak: 2017

Detalji projekta:
Nabavka i instalacija
u oblasti energetike

REKONSTRUKCIJA TRENING CENTRA – SMATSA

Investitor: Telegroup/SMATSA
Lokacija: Srbija
Početak: 2018

Detalji projekta:
Radovi na rekonstrukciji tehničkog centra
II faza

ADAPTACIJA
EE STANICE – SMATSA

Investitor: SMATSA
Lokacija: Srbija
Početak: 2019

Detalji projekta:
Izvođenje radova na adaptaciji EE stanice
CKL Beograd

REKONSTRUKCIJA RASVETE BAJINA BASTA

Investitor: Ministarstvo privrede
Lokacija: Bajina Bašta
Početak: 2019

Detalji projekta:
Rekonstrukcija javne rasvete na području opštine
Bajina Bašta, isporuka i ugradnja LED svetiljki

ADAPTACIJA
ZGRADE EMS-a

Investitor: EMS
Lokacija: Beograd
Početak: 2018

Detalji projekta:
Izvođenje radova na adaptaciji sopstvene potrošnje u poslovnoj zgradi EMS – II faza

REKONSTRUKCIJA BRODSKE-PREVODNICE ĐERDAP 1

Investitor: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja
i infrastrukture
Lokacija: Đerdap, Kladovo
Početak: 2019

Detalji projekta:
Izvođenje elektroinstalacionih radova na
rekonstrukciji brodske prevodnice na Đerdapu 1

Preuzmite dokument sa specifikacijama svih projekata

Referentna lista