Rekonstrukcija javne rasvete na području opštine Bajina Bašta

Opis projekta:

Lokalna samouprava opštine Bajina Bašta, u saradnji sa ministarstvom privrede Republike Srbije, sprovela je aktivnosti na realizaciji projekta ’’Gradimo zajedno’’. Izvedena je rekonstrukcije javne rasvete u smislu dovođenja sistema u tehnički ispravno i funkcionalno stanje uz optimizaciju potrošnje električne energije, odnosno unapređenja energetske efikasnosti i podizanja kvaliteta javnog osvetljenja grada.

Ovim projektom obuhvaćena je analiza postojećeg stanje rasvete i plan rekonstrukcije sistema koji je podrazumevao  zamenu energetski neefikasnih svetiljki uz primenu tehnologija koje omogućavaju veću funkcionalnost  i dodatnu  (energetsku) efikasnost rasvete na nivou svoje osnovne funkcije – osvetljavanje javne površine. Na taj način se postiglo da ušteda u potrošnji električne energije novopostavljenih LED svetiljkii bude veća nego što se to postiže po osnovu proste razlike u instalisanoj nominalnoj snazi.

Rekonstrukcija javne rasvete na području opštine Bajina Bašta

Godina početka/završetka:

mart 2019. – maj 2019.

Lokacija:

Bajina Bašta

Investitor:

Ministarstvo privrede

Detalji projekta

Tehnički deo

Tokom rekonstrukcije, uz zamenu postojećih, postavljene su ukupno 1504 nove  svetiljke i dodatno ugrađen jedan munltifunkcionalni modularni sistem stub-svetiljka za ambijentalno osvetljenje. Jedan broj svetiljki (239) poseduje integrisane kontrolere za daljinsko upravljanje i nadzor (tzv. telemenadžment sistem).

Telemenadžment sistem je sistem koje omogućava daljinsku dijagnostiku uz upravljanje, tj.uključenje i isključenje svetiljki, kao i uz mogućnost njihovog dimovanja. Ovo je jedini sistem koji omogućava dvosmernu komunikaciju, odnosno ima mogućnost slanja komande ali i prijema informacije o trenutnom statusu svetiljki, kao i potvrdu da je komanda izvršena. Zahvaljujući dvosmernoj komunikaciji između svetiljke i kontrolnog (upravljačkog) centra, omogućena je detekcija kvara ili oštećenja svetiljke ili problema u napajanju od strane operatora. Sistem daljinskog upravljanja podrazumeva prikupljanje, korišćenje i obradu podataka o radu sistema javnog osvetljenja i na kraju korišćenje  tih podataka u cilju dalje regulacije. Ulaskom na korisničku stranicu, moguće je dobiti uvid u rad  svake pojedinačnoj svetiljke uz informacije  koje se tiču: napona struje, faktora snage, broja  radnih sati, kao i eventualnog  kvara na nekoj od komponenti (sijalica, elektronski balast ili kontroler), vremena uključenja i isključenja i potrošnje električne energije.

U svaku od  239 svetiljki ugrađen je kontroler tipa LUCO NXP, a za ovu količinu svetiljki instalisana su tri koordinatora sistema (master kontrolera) tipa SECO (u tehnici osvetljenja poznat pod nazivom segmentni kontroleri). Za komunikaciju segmentnih kontrolera sa serverom (bazom podataka) predviđena je nabavka tri specijalne SIM kartice (M2M tipa, sa statičkom javnom IP adresom) ili kablovska veza sa Internetom (ETHERNET priključak na mestu montaže, što je najčešće orman JO gde uređaj ima neprekidno 24-časovno napajanje) .

Društveni i ekonomski interes

Najveća prednost rekonstrukcije javne rasvete na području opštine Bajina Bašta jeste postavljanje LED svetiljki koje su proizvedene po najnovijim tehnologijama zahvaljijući kojima, u odnosu na zastarele pandane , njihova energetska efikasnost dolazi do izražaja velikom uštedom u potrošnji električne energije.

Velika prednost LED sijalica u odnosu na druge je i to što je njena svetlost usmerena na osvetljenu površinu (saobraćaj, trotoar, šetalište). Rasipanje svetlosti u nebo je minimalno, a osvetljena površina dobija više svetlosti nego kod drugih sijalica iste namene.

Brojne prednosti nižu se i kroz duži rok ekspoloatacije – smanjeni su trioškovi održavanja, a posebnu pogodnost pruža  mogućnost upravljanja rasvetom putem podešavanje intenziteta svetlosti jer su svetiljke dizajnirane tako da mogu ponuditi veliki opseg različitih jačina i snaga.

Važno je istaći da je LED rasveta:

  • energetski najefikasnija, najčistija I ekološki najbolje rešenje
  • čista tehnologija, ne sadrži toksične materije
  • 100%  obnovljiva

Sopstvena potrošnja u NDC-u

Opis projekta:

Napajanje tehnološke opreme u NDC, rekonstrukcija i zamena glavnih sistema napajanja , invertorskih, agregatskih i mrežnih u zgradi NDCa.

Godina početka/završetka:

2014 – 2015

Lokacija:

Beograd

Investitor:

EMS

Detalji projekta

Tehnički deo

Isporuka i ugradnja sistema napajanja, transformatora, agregata, invertora, aku baterija, razvodnih ormana, ispravljača, oklopljenih sabirničkih sistema.

Povezivanje svih segmenata na nadzorno – upravljački sistem. Zbog specifičnosti namene objekta, radovi su vrhunskom organizacijom izvedeni da nijednog trenutka nije bio ugrožen ili narušen sistem napajanja dispečerskog centra.

Društveni i ekonomski interes

Nakon izvedenih radova povećana je sigurnost napajanja električnom energijom svih vitalnih potrošača u zgradi NDCa a samim tim i sigurnost elektroenergetskog sistema Srbije i međunarodne razmene električne energije, koja ide preko našeg sistema.

 

Tunel Šarani

Opis projekta:

Izvođenje elektromontažnih radova i signalizacije na Tunelu Šarani. Projekat podrazumeva kompletno elektro-mašinsko opremanje tunela i petlji Preljina i Takovo.

Godina početka/završetka:

2016 – 2017

Lokacija:

Tunel Šarani je deo velikog projekta izgradnje auto – puta E763 Beograd – Južni Jadran. Nalazi se na deonici Ljig – Preljina koja je jedna od najopterećenijih na Ibarskoj magistrali

Investitor:

Energotehnika Južna Bačka/Energoprojekt oprema

Detalji projekta

Tehnički deo

Montaža, instalacija i povezivanje sve potrebne opreme i materijala za sledeće sisteme u tunelu: dojava požara, SOS interfon sistem, sistem razglasa, detekcija pristupa, video nadzor, kontrola kvaliteta i strujanja vazduha, sistem radio veza, akvizicija meteo podataka, optička mreža sa aktivnom opremom, sistem za merenje gabarita vozila na ulazima na auto-put, metalne konstrukcije i portalni nosači promenljive video i ostale saobraćajne signalizacije, semafori, antenski stubovi. Sva navedena oprema, kao i rasveta i elektro–energetsko napajanje (TS, DEA, UPS – evi) u tunelu i u drugim tunelima na deonici, kao i na petljama Takovo i Preljina su povezani u integrisano upravljanje deonicom Ljig – Preljina.

Društveni i ekonomski interes

Kao kapitalni infrastrukturni projekat na auto-putu Beograd – Južni Jadran tunel Šarani je od velikog društvenog i ekonomskog interesa ne samo za Srbiju i Crnu Goru već i za druge zemlje u regionu kojima je potreban brži drumski pristup Jadranskom moru. Pored toga, značajno je smanjen broj saobraćajnih nezgoda koje su bile česte na paralelnoj deonici Ibarske magistrale između Ljiga i Preljine.

 

PROJEKTI U TOKU

VIDEO NADZOR I OSVETLJENJE GRADA KRALJEVA

Investitor: Grad Kraljevo
Lokacija: Kraljevo
Početak: 2017

Detalji projekta:
Nabavka LED svetiljki i sistema za nadzor
i upravljanje za ulično osvetljenje grada
Kraljeva, sa ugradnjom

TUNEL BRANČIĆI

Investitor: Energoprojekt niskogradnja
Lokacija: Auto-put Preljina-Ljig
Početak: 2018

Detalji projekta:
Izvođenje elektromontažnih radova,
signalizacije na
Tunelu Brančići

IZVOĐENJE RADOVA NA
TUNELIMA SOPOT, SARLAH
I BANCAREVO

Investitor: BS Telecom/Azvirt
Lokacija: Auto-put E80-Bugarska
Početak: 2018

Detalji projekta:
Isporuka telekomunikacione opreme i izvođenje
radova na montaži saobraćajne signalizacije i
ormana i izrada i montaža čeličnih konstrukcija
(portali, stubovi, …) na tunelima Sopot, Sarlah
i Bancarevo

IZVOĐENJE RADOVA
NA TUNELIMA PREDEJANE
I MANAJLE

Investitor: BS Telecom/Azvirt
Lokacija: Auto-put E75-Makedonija
Početak: 2018

Detalji projekta:
Isporuka telekomunikacione opreme
i izvođenje radova na montaži saobraćajne
signalizacije i ormana i izrada i montaža čeličnih
konstrukcija (portali, stubovi, …) na tunelima Predejane i Manajle

NABAVKA I INSTALACIJA U OBLASTI ENERGETIKE

Investitor: SMATSA
Lokacija: Srbija/Crna Gora
Početak: 2017

Detalji projekta:
Nabavka i instalacija
u oblasti energetike

REKONSTRUKCIJA TRENING CENTRA – SMATSA

Investitor: Telegroup/SMATSA
Lokacija: Srbija
Početak: 2018

Detalji projekta:
Radovi na rekonstrukciji tehničkog centra
II faza

ADAPTACIJA
EE STANICE – SMATSA

Investitor: SMATSA
Lokacija: Srbija
Početak: 2019

Detalji projekta:
Izvođenje radova na adaptaciji EE stanice
CKL Beograd

REKONSTRUKCIJA RASVETE BAJINA BASTA

Investitor: Ministarstvo privrede
Lokacija: Bajina Bašta
Početak: 2019

Detalji projekta:
Rekonstrukcija javne rasvete na području opštine
Bajina Bašta, isporuka i ugradnja LED svetiljki

ADAPTACIJA
ZGRADE EMS-a

Investitor: EMS
Lokacija: Beograd
Početak: 2018

Detalji projekta:
Izvođenje radova na adaptaciji sopstvene potrošnje u poslovnoj zgradi EMS – II faza

REKONSTRUKCIJA BRODSKE-PREVODNICE ĐERDAP 1

Investitor: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja
i infrastrukture
Lokacija: Đerdap, Kladovo
Početak: 2019

Detalji projekta:
Izvođenje elektroinstalacionih radova na
rekonstrukciji brodske prevodnice na Đerdapu 1

Preuzmite dokument sa specifikacijama svih projekata

Referentna lista