Problem

Mogućnost pojave kvara ne može se u potpunosti eliminisati, ali je zato neophodno da se minimizira uticaj na kupce, pri čemu vreme neisporučene električne energije treba svesti na najmanji mogući nivo.

Rešenje

Isporuka i montaža opreme za naprednu automatizaciju SNDM elektrodistributivne mreže u cilju povećanja performansi DEES. Primenjena rešenja automatizacije SNDM mreže može ostvariti značajna poboljšanja. Oprema za inteligentnu automatizaciju u primarnim i sekundarnim transformatorskim stanicama omogućavaju efikasan nadzor i odlučivanje bez ljudske intervencije, što u značajnoj meri relaksira opterećenost dispečera u centrima upravljanja, ali i potrebe za angažovanjem dodatnih resursa u dispečerskim (terenskim) ekipama.

Elektromontaža doo Kraljevo

Elektromontaža Kraljevo jedna je od vodećih kompanija u oblasti izgradnje elektroenergetskih objekata u Srbiji, sa više od pola veka iskustva u pružanju pouzdane infrastrukturne podrške srpskoj elektroprivredi.

Bogata istorija Elektromontaže u najvećoj meri je vezana za modernizaciju nacionalne energetske distributivne mreže, dinamično se prilagođavajući ekspertizom i portfoliom usluga i proizvoda, razvojnim ambicijama i izazovima kroz koje prolazi punih 60 godina.

Zasluge za kontinuirani rast i unapređenje poslovanih rezultata u zemlji  i inostranstvu, kompanija Elektromontaža duguje pre svega viziji i dobroj strategiji i jasno definisanim ciljevima menadžmenta kompanije.

Elektromontaža primenjuje svoje višedecenijsko iskustvo u prilagođavanju savremenih trendova u industriji i poboljšava kapacitete kako bi ispunila sve zahteve svojih klijenata.

Napredna automatizacija SNDM mreže

Na konzumnom području DP Beograda svakodnevno se dešavaju kvarovi na praktično svim naponskim nivoima (SN i NN) elektrodistributivne mreže, koji se sa usvojenom praksom lokalizacije kvarova, eliminišu u najkraćem mogućem periodu. Period lokalizacije deonice u kvaru dovodi do toga da veliki broj kritičnih kupaca svakodnevno bude obuhvaćen neisporukom električne energije u trajanju koji značajno utiče na njihove poslovne i tehnološke procese. Uvođenje tehnoloških rešenja, smanjenja SAIDI (indeks prosečnog trajanja prekida sistema) u mrežama srednjeg napona, koja će dovesti do realizacije inteligentnih distributivnih mreža u kojima napredne funkcije automatizacije treba da u značajnoj meri povećaju efikasnost prilikom lokalizacije kvara, a samim tim i da smanje vreme i količinu neisporučene električne energije kupcima.

U sadašnjem trenutku, u nekoliko elektrodistributivnih preduzeća u Evropi, realizovana su napredna rešenja automatizacije SNDM mreže, gde su primenjena savremena rešenja samo-opravka SNDM mreže, koja su prevashodno usmerena ka rešenjima za nadzemnu mrežu, gde se pre svega uključuju u automatizaciju inteligentni linijski prekidači („reklozeri“). Međutim, u gradskom delu DP Beograda dominantna je kablovska mreža, koja zahteva sasvim drugačija rešenja, pre svega zbog primene drugih elemenata SNDM mreže kojima se postiže automatizacija. U slučaju kvara na podzemnim kablovskim vodovima u centru grada, lokalizacija kvara je dosta usporena zbog otežanog kretanja dispečerskih ekipa, ali i sama popravka kvara je dosta usporena zbog mnogobrojnih tehničkih aspekata. Stoga je potrebno razviti i implementirati rešenje koje će biti vrlo efikasno za primenu u gradskom delu SNDP mreže DP Beograd, gde je pored velike specifične gustine opterećenja, prisutan i veliki broj značajnih kupaca. Rešenje treba da obezbedi da se u konačnoj fazi realizacije, izolacija mesta kvara realizuje do 30 sekundi uz restauraciju napajanja svih kupaca na pogođenim SN izvodima.

Implementirana rešenja za samo-oporavak SNDM mreže sastoji se od proširenja nivoa automatizacije sistema za nadzor i upravljanje nad primarnim transformatorskim stanicama sa novim funkcijama za automatizaciju SNDM mreže. Nivo automatizacije implementiranih sistema nad primarnim transformatorskim stanicama su poboljšani tako da oni predstavljaju agregatore koji sakupljaju procesne informacije iz distributivne SNDM mreže, obezbeđuju lokalne i centralizovane aplikacije za samo-oporavak SNDM, kao i neophodne interfejse sa Nadređenim centrom upravljanja. Implementirano rešenje se bazira na lokalnom mrežnom kontroleru na nivou primarne transformatorske stanice, koji automatski obrađuje procesne informacije o lokaciji kvara, izolaciji deonice u kvaru i obnavljanju napajanja pogođenim kupcima.

„Ugradnjom opreme za naprednu automatizaciju SNDM mreže, DEES će značajno smanjiti dosadašnji relativno visok SAIDI pokazatelj pouzdanosti, ali i obezbediti da većinu svojih kupaca napoji za manje od 30 sekundi u slučaju kvara na delu SNDM mreže koje je pokriveno planiranim rešenjem. Planirana brza restauracija napajanja znači ne samo veće zadovoljstvo kupaca pruženom uslugom, već i značajnu redukciju ukupnih troškova celog distributivnog sistema“ – rekao je Novica Vodoplav, direktor direkcije za upravljanje projektima u kompaniji Elektromontaža doo Kraljevo.