Promléma

A meghibásodás lehetőségét nem lehet teljesen kiküszöbölni, de a fogyasztókra gyakorolt ​​hatást minimálisra kell csökkenteni, ezáltal a le nem szolgáltatott villamos energia idejét a lehető legalacsonyabb szintre kell csökkenteni.

Megoldás

Berendezések szállítása és telepítése az SNDM elektromos elosztó hálózat fejlett automatizálásához a DEES teljesítményének növelése érdekében.Az SNDM hálózat automatizálására vonatkozó megoldás alkalmazása jelentős fejlődést eredményezhet.

Az elsődleges és másodlagos transzformátorállomások intelligens automatizálásához szükséges berendezések lehetővé teszik a hatékony felügyeletet döntéshozatalt emberi beavatkozás nélkül, amley jelentős mértékben felszabadítja a diszpécserek leterheltségét, valamint a a diszpécser (terepi) csoportokba történő további erőforrások bevonásának szükségességét is.

Elektromontaža kft Kraljevo

Az Elektromontaza Kraljevo Szerbia egyik vezető vállalata az elektroenergetikai létesítmények építésének területén, több mint fél évszázados tapasztalattal rendelkezik a szerb villamosenergia-ipar megbízható infrastrukturális támogatásában.

Az Elektromontaza gazdag története nagymértékben összefügg az országos energiaelosztó hálózat korszerűsítésével, dinamikusan alkalmazkodva a szaktudással és a szolgáltatás- és termékportfólióval, a fejlesztési ambíciókkal és kihívásokkal, amelyeken 60 éve megy keresztül.

Az Elektromontaza vállalat a hazai és külföldi folyamatos növekedését és eredményeinek fejlődését mindenekelőtt a jó stratérigájának és jövőképének, valamint a vállalat egyértelműen meghatározott céljainak köszönheti.

Az Elektromontaža több évtizedes tapasztalatát alkalmazza az iparág modern trendjeihez való alkalmazkodásban, és fejleszti kapacitásait, hogy megfeleljen ügyfelei minden igényének.

A középfeszültségű elosztó hálózat fejlett automatizálása

A Belgrádi elosztói fogyasztói területen napi szinten történnek meghibásodások a villamoselosztórendszer minden feszültségi szintjén (közép- és nagyfeszültség), amelyek kiküszöbölésre kerülnek a lehető legrövidebb időn belül a bevett hibaelhárítási gyakorlattal. A meghibásodott szakasz lokalizációjának időszaka ahhoz vezet, hogy naponta nagyszámú kritikus fogyasztót érint az áramszolgáltatás kimaradása olyan ideig, amely jelentősen befolyásolja üzleti és technológiai folyamataikat. A technológiai megoldások bevezetése, a SAIDI (átlagos rendszerkimaradási mutató) csökkentése a középfeszültségű hálózatokban, olyan intelligens elosztóhálózatok megvalósításához vezet, amelyekben a fejlett automatizálási funkciók jelentősen növelik a hiba lokalizálásának hatékonyságát, és ezzel csökkenti a fogyasztók számára ki nem szolgáltatott áram idejét és mennyiségét. Jelenleg Európában több áramelosztó cég vezetett be korszerű SNDM hálózatautomatizálási megoldásokat, ahol korszerű SNDM hálózati önjavító megoldásokat valósítottak meg, amelyek elsősorban a felsővezetéki hálózati megoldásokra irányulnak, ahol elsősorban az intelligens vonalkapcsolókat vonják be az automatizálási folyamatba („visszakapcsolók”). A belgrádi elosztói területének városrészében a kábelhálózat dominál, amley teljesen más megoldást igényel, elsősorban az SNDM hálózat egyéb, automatizálást elérő elemeinek alkalmazása miatt. A város központjában a fold alatti kábelek meghibásodása esetén a kár lokalizációja meglehetősen lassú, mindez a diszpécsercsoportok haladási nehézségei miatt, valamint a hibajavítás is sok időt vesz igénybe számos technikai tényező miatt. Ezért szükséges egy olyan megoldás kidolgozása és bevezetése, amely nagyon hatékony lesz a SNDP városi hálózatában, ahol a különböző terhelések sokasága mellett jelentős számú ügyfél található. A megoldásnak biztosítania kell, hogy a megvalósítás végső szakaszában a hibahely elszigetelése 30 másodperc alatt történjen meg az összes fogyasztó áramellátásának helyreállításával.

Az SNDM hálózat önhelyreállításának megvalósított megoldásai a következőket foglalja magába: az elsődleges transzformátorállomások felügyeletére és irányítására vonatkozó rendszer automatizálási szintjének megnövelése, az SNDM rendszer új automatizálási funkcióival. A beépített rendszerek automatizálási szintje az elsődleges transzformátorállomások felett javult olyan módon, hogy olyan aggregátorokat jelentenek, amelyek az elosztó SNDM hálózatból folyamatinformációkat gyűjtenek, helyi és központi alkalmazásokat biztosítanak az SNDM önjavításához, valamint a szükséges interfészeket felsőbbrendű irányítási központtal. A megvalósított megoldás egy helyi hálózati vezérlőre épül az elsődleges transzformátorállomás szintjén, amely automatikusan feldolgozza a hiba helyére vonatkozó információkat, leválasztja a hibás szakaszt és visszaállítja az érintett fogyasztók áramellátását.

“Az SNDM hálózat fejlett automatizálására szolgáló berendezések telepítésével a DEES jelentősen csökkenti a korábban viszonylag magas SAIDI megbízhatósági mutatót, ugyanakkor biztosítja, hogy ügyfelei többségét kevesebb, mint 30 másodperc alatt ellássa az SNDM valamely részének meghibásodása esetén és amely ezzel a tervezett megoldással fel van ölelve. Az áramellátás tervezett gyors helyreállítása nemcsak a vevők nagyobb elégedettségét jelenti a nyújtott szolgáltatás értelmében, hanem a teljes elosztórendszer összköltségének jelentős csökkenését is” – mondta Novica Vodoplac, az Elektromontaza kft Kraljevo vállalat projektmenedzsment osztályának igazgatója.