Elektromontaža d.o.o. Kraljevo, kao jedna od vodećih kompanija u Republici Srbiji u oblasti izvođenja elektromontažnih radova, po okončanju neophodnih pripremnih radnji, dobila je 12. јanuara 2021. godine, sertifikat za implementaciju standarda ISO 37001:2016.

Standardom ISO 37001 određuju se smernice za uspostavljanje, implementaciju, održavanje i unapređenje sistema menadžmenta protiv mita i korupcije u cilju sprečavanja, otkrivanja i adekvatnog odgovora u slučaju podmićivanja.

Trajno opredeljenje kompanije kojim se određuje i definiše strategija  borbe protiv mita i korupcije, sadržano je u dokumentu Politika borbe protiv mita i korupcije. Na taj način je usvojena  politika „nulte tolerancije protiv svih oblika zahtevanja, primanja, nuđenja i davanja mita od strane menadžmenta i njenih zaposlenih ili bilo koje osobe ili organizacije koja deluje za kompaniju ili u njeno ime“ (Politika borbe protiv mita i korupcije).

Implementacijom standarda ISO 37001  doprinosi se kontinuiranom unapređenju sistema menadžmenta protiv mita, korupcije i svih neprimerenih radnji u realnom okruženju i u skladu sa procenjenim rizicima. Sprovođenjem sveobuhvatnog programa aktivnosti, od nadgledanja i prepoznavanja do sprečavanja svih oblika koruptivnih aktivnosti,  kompanija dokazuje posvećenost očuvanju integriteta i podizanju kvaliteta poslovanja zasnovanog na  etičkim vrednostima sadržanim u programu podrške ovoj politici.