Učešće na projektu DV 400 kV TS Beograd 8 – Drmno, uvođenje u TS Smederevo 3 predstavlja samo početak realizacije strateškog plana razvoja Elektromontaže u delu izgradnje visokonaponskih vodova najvišeg naponskog nivoa, što zasigurno predstavlja objekat najvišeg naponskog nivoa kojim bi Elektromontaža mogla da se pohvali u svojoj karijeri dugoj 56 godina.

Planom razvoja elektroenergetske mreže Srbije predviđeno je proširenje postojeće TS 220/110 kV Smederevo 3 izgradnjom 400 kV postrojenja u okviru energetskog objekta TS Smederevo 3.

Postojeći dalekovod 400 kV TS Beograd 8 – Drmno, uvodi se u TS Smederevo 3 po sistemu ulaz/izlaz. Na ovaj način formiraju se dva odvojena, paralelna, nezavisna, jednostruka voda; armirano-betonskih temelja i čelično-rešetkastih stubova tipa „Y“ i tipa „Bure“.

Dalekovodna trasa sastoji se od 41-og stuba, što je približno dužini nešto više od 11 km.

Smederevo, Srbija