Početkom februara, kraljevačku Elektromontažu posetili su Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje i direktorka Filijale Kraljevo, Snežana Prelić.

Susret u prostorijama Elektromontaže upriličen je povodom učešća kompanije u projektu „Moja prva plata“ koji Nacionalna služba realizuje u cilju zapošljavanja mladih.

Projektom je planirana devetomesečna obuka kako bi se nezaposlenima pružila mogućnost da nakon školovanja, u praksi primene sveže stečena znanja i razviju svoje profesionalne veštine. To je ujedno prilika za mlade stručnjake da na putu do radnog mesta u perspektivnoj firmi, upoznaju procese rada i steknu prva radna iskustva i to uz nadoknadu od strane države.

Polaznici u ovom programu, pored budžetskih sredstava, u Elektromontaži dobijaju i dodatnu stimulaciju.  Uz očekivanje da će  mlade stručnjake, nakon obuke,  zadržati u radnom odnosu, ovakvim programom ostvaruje se dvostruka dobit. Kompanija zadovoljava potrebe za visokoobrazovanim kadrovima, a nezaposleni dobijaju šansu za zaposlenje i svoju „prvu platu“.

Otuda i spremnost, po rečima Milana Aleksića, zamenika  generalnog direktora Elektromontaže, da i u vremenima koja dolaze budu deo nacionalne strategije za zapošljavanje, školovanje i obučavanje mladih ljudi, sa  krajnjim ciljem „da svi ti mladi ostanu u Srbiji, da doprinesu kako razvoju kompanije, tako i razvoju naše zemlje.“

U tom smislu, partnerstvo sa Nacionalnom službom za zapošljavanje jedan je od ključnih  faktora razvojne strategije Elektromontaže. Pozitivni efekti te saradnje ogledaju se u aktuelnom sprovođenju obuke za deficitarna zanimanja kao i u posebnom programu „Znanjem do posla“, namenjenom osposobljavanju mladih elektromontera. Istovremeno, kao naročito bitan segment poslovne politike koji ide u prilog smanjenju nezaposlenosti, ističe se  udeo kompanije u procesu dualnog obrazovanja.  Uz  posredovanje Nacionalne službe i u saradnji sa srednjim školama u lokalu, sa ponosom očekuju izlazak prve generacije učenika koji su svoje stručne kvalifikacije stekli uz rad upravo u pogonima kompanije.

Na sastanku najviših predstavnika Nacionalne sužbe za zapošljavanje i menadžmenta Elektromontaže iskazano je obostrano zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom uz planove za budućnost u kojoj se, po rečima direktora Martinovića, mogu očekivati slične akcije. U okviru aktivne politike zapošljavanja, u pripremi je nacrt novog nacionalnog plana koji će biti zasnovan na programima obuke za tražene profile, nezavisno od formalnog obrazovanja kandidata, a u skladu sa potrebama poslodavaca koji poput Elektromontaže uz posredovanje Nacionalne službe, ostvarujući svoje interese, utiču na opši razvoj i napredak.