Villamos munkák végzése a 4-es szektorban a “Lipak” és “Zeleznik” alagutakban

A projekt leírása:

A forgalom zavartalan és biztonságos lebonyolítása szempontjából létfontosságú alagutak, a „Lipak” és a „Zeleznik” az E-75-ös autópálya transzeurópai folyosóján (10-es folyosó), a Belgrád körüli déli körgyűrűn találhatók. A létesítmények két alagútból állnak, két forgalmi sávval és egy leállósávval.

Tuneli Lipak I Železnik

Kezdési/befejezési év:

2020 – 2021

Lokáció:

Belgrád

Beruházó:

Azvirt kft Belgrád fióktelep

A projekt részletei

Technikai rész

A Belgrád körüli elkerülő út megépítése a 4-es szektorban az Ostruznica melletti Száva-híd és az Orlovaca csomópont közötti szakaszon jelenleg Szerbia fővárosának egyik legfontosabb infrastrukturális projektje.

Társadalmi és gazdasági érdek

A közel fél évszázados projekt megvalósítását magának a projektdokumentációnak az átdolgozása előzte meg, amelyet összhangba kellett hozni a jelenlegi helyszíni feltételekkel, a korszerű szabványokkal és a hatályos jogszabályi előírásokkal. A projektben valamennyi résztvevő elkötelezettségének, a közös érdekekért való fenntartások nélküli együttműködésre való készségének köszönhetően az akadályok kihívásokká váltak. A körgyűrű megépítésének és a fővároson belüli forgalom tehermentesítésének gondolata a valóság részévé válik, amely az ország teljes infrastrukturális bázisának javításához, az életminőség javításához, a város szennyezésének csökkentéséhez vezet.

Az Elektromontaza országos jelentőségű nagyprojektek megvalósításában betöltött szerepével bizonyította, hogy kész a legigényesebb feladatokat is sikeresen megoldani, és hozzájárulni az infrastruktúra fejlesztéséhez, amely kétségtelenül a gazdasági haladás egyik pillére és az általános társadalmi jólét generátora.

Brančić alagút

A projekt leírása:

A 11-es közlekedési folyosó a jövőben, mint hivatalos páneurópai folyosó össze kell hogy kösse Szerbiát, Olaszországot, Romániát és Montenegrót. A folyosó fő útvonala: Temesvár (Románia) – Vršac (Szerbia) – Belgrád (Szerbia) – Požega (Szerbia) – Podgorica (Montenegró) – Bar (Montenegró) – Bari (Olaszország).

A szóban forgó E-763 Belgrád – Požega autópálya a fent említett 11-es folyosó része, és a legnagyobb részét Szerbián keresztül megy. Az E-763-as autópálya Lajkovactól Ljigig terjedő szakasza (53±139,91 km-től 77±118,23 km-ig) a folyosó fontos részét képezi, és a Szerb Köztársaság kormányának egyik prioritása volt az építkezés során.

A „Brančići” alagút műszaki központja az autópálya jobb oldalán található, közvetlenül a jobb oldali alagútból való kihajtás után a kb. 76+660 km-es parkolónál. A létesítményhez való bejutás gépjárművel biztosítva van a fennsíkig és a parkolóig belső utakkal, a gyalogosok és a hatósági gépjárművek számára pedig biztosítva van az autópályáról is, az alagút forgalmának figyelése és szabályozása érdekében. A Brančići alagút kétcsövűnek van tervezve, egyirányú forgalom számára, két sávval minden alagútcsőben.

 • A bal alagútcső: L=938,39m (km 76+623,70-től km 75+685,31-ig)
 • Jobb alagútcső: L= 946,23m (km 75+678,94- tól km 76+625,17-ig)

Az alagútcsövek tájolása északnyugat-délkelet irányú.

Rekonstrukcija javne rasvete na području opštine Bajina Bašta

Kezdési/befejezési év:

 2018. – 2019.

Lokáció:

E763 autópálya –V szekció: Lajkovac – Ljig szakasz

Beruházó:

Szerbiai Utak Közvállalat
“Energoprojekt Niskogradnja” Belgrád

A projekt részletei

Technikai rész

A forgalmi jelzések változó és állandó jelzésekre vannak felosztva.

A változó tartalmú közlekedési jelzések a változó forgalmi jelzéseket látják el. A változó tartalmú közlekedési jelzéseket az alagútban helyezik el, a Ljigi csomópont és a parkoló megközelítésénél.

A csomópont zónájában, PTZ kamerák vannak beszerelve az előre meghatározott fókuszzónákban, amelyek a vezérlőközpont grafikus felhasználói felületén időben forognak. PTZ kamerákat szereltek fel a parkolózónában és a pihenőhelyeken is. A pihenőhelyek minden bejáratánál ALPR kamerák vannak felszerelve a redszámok észlelésére, a túlméretes járművek észlelésére szolgáló rendszer részeként (veszélyes anyagok szállítása).

A változó közlekedési jelzések a táblák típusa szerint a következőkre oszthatók:

 • Változó közlekedési jelzések az alagút előtt,
 • Változó közlekedési jelzések az alagútban.

Az alagút be- és kijáratánál közlekedési lámpák vannak előlátva a forgalomszabályozás érdekében, valamint a bal és jobb alagútcső bejáratánál, a közelebbi portálokon.

A változó közlekedési jelzések kezelése automatika szekrényeken keresztül történik, amelyek a jelzések közvetlen közelében találhatók, valamint automatika szekrényekben az alagút zónákban, amleyek az alagutak be- és kijáratánál helyezkednek el.

Társadalmi és gazdasági érdek

A Szerbia ezen részére gyakorolt ​​jelentős gazdasági hatás mellett az E-763 Belgrád – Požega autópálya a Transzeurópai Autópálya (TEM) egyik lépcsőfokát képezi, amley Szerbia területén összeköti a TEM fő útvonalát az Adriai – tengerrel. Szerbia elsődleges hálózatán belül ennek az útvonalnak át kell vennie a meglévő M-21-es (Újvidék – Valjevo – Užice – Bijelo Polje), M-22-es (részben Belgrád – Čačak) és további főutak távolsági áramlását, Montenegró területén az M-2-es úttól (Bijelo Polje – Podgorica – Adriai-tenger szakaszon). A Preljina – Požega szakaszon (kb. 34,2 km hosszú) ennek az útnak a folyosója egybeesik a „Nyugat-Morva autópálya” E-761, Pojate – Kruševac – Kraljevo – Preljina – Požega folyosójával.

 

Elektromos berendezések beszerzése és telepítése a 35/6 kV-os Đurići szivattyútelep rekonstrukciójához

A projekt leírása:

A ˝Đurići˝ szivattyútelep feadata, hogy a hogy a Spajići-tóban összegyűlt vizet a Zaovini tóba szivattyúzza, hogy a vizet később a Bajina Bašta˝ vízerúműben villamosenergia-termelésre használják fel. A víz eljuttatását a Zaovini tóba három 800 Kw-os energiájú motrot használnak. A szivattyútelepet a Tarán található Metaljka alállomás táplálja. Az ellátása 35 kV-os vezetékeken keresztül történik. Egy energiatranszformátor van beépítve a szivattyúlétesítménybe, amely a 35 kV-os feszültséget 6 kV-ra alakítja, amely megfelelő a szivattyú csatlakoztatásához.

Rekonstrukcija javne rasvete na području opštine Bajina Bašta

Kezdési/befejezési év:

2019. – 2019.

Lokáció:

Tara hegység, Zaovine

Beruházó:

Szerbiai Villanygazdaság Közvállalat Belgrád, Drinsko – Limske vízerúmű Bajina Bašta részlege

A projekt részletei

Technikai rész

A projektdokumentáció meghatározza a 35/6 kV/kV-os alállomás és a szivattyútelep (3×800 kW, 6 kV) adaptációjának alaptervét.

A Đurići szivattyútelep átalakítása magába foglalta a meglévő energia transzformátorok, a 35 kV-os és 6 kV-os kapcsoló- és önfogyasztó berendezések bontását, az új berendezések telepítését, amely a következőkből állt: egy energetikai transzformátorból, gázszigetelt SF6-os 35 kV-os létesítményből, önfogyasztó berendezésekbúl, vezérlőberendezésekből és  egy középfeszültségű 6 kV-os lágyindítóval rendelkező berendezésből a szivattyúk indításához. A lágyindítók (soft-starter) rendeltetése a három motor megindítása és megállítása, a vezérlőrendszerben telepített program szerint, a szivattyútelep előrelátott működésével összhangban.

Az új berendezések telepítése után a berendezés paramétereinek részletes beállítására, a működőképesség teszteésére és a távolsági irányító beépítésére került sor, amelyekkel meg lett valósítva a Bajina Basta vízerúmű SCADA rendszerének központi parancsnokságával való kommunikáció.

Társadalmi és gazdasági érdek

A jelentős elöregedés és a hosszú távú kihasználá miatt a Đurići szivattyútelep rekonstrukciója van előlátva, amely azt jelenti, hogy az eddigi szivattyú aggregárumok bekapcsolásának módja helyett (közvetlen bekapcsolás) lágyindítású megoldás let bevezetve a szivattyú motorjának bekapcsolásakor, amely középfeszültségű 6 kV-os soft-starter segítségével történik, mint többmotoros indító (multi-motor starting), amely sokkal kíméletesebb a hálózatra tekintettel a szivattyú bekapcsolásakor.

Földrajzi helyzet:

A ˝Đurići˝ szivattyútelep a Tara helységben található, a Zaovine tó közelében. A szivattyútelep mellett található egy másik tó is, a Spajići tó, amely a Beli Rzav folyó elkerítésével jött létre.

Saját fogyasztás adaptálása a “Szerbiai Villamoshálózat” Nemzeti Diszpécserközpont (NDC) rt. üzleti épületébe, II. fázis

A projekt leíása:

Ezzel a projekttel az áramellátó rendszer adaptációja van előlátva a létesítmény saját fogyasztására: a 10 kV-os kapcsolóberendezés (RP) cseréje 10/0,4 kV-os alállomásban, mlelynek száma V-1551 és két 10/0,4 kV-os transzformátor cseréje a 10/0,4 kV-os alállomásban, melynek száma V-1551, a 0,4 kV-os sínkapcsolatok adaptálása és a meglévő felügyeleti rendszer és kísérőrendszerek és berendezések adaptálása.

Rekonstrukcija javne rasvete na području opštine Bajina Bašta

Kezdési/befejezési év:

2017 – 2020

Lokáció:

Belgrád

Beruházó:

Szerbiai Villamoshálózat RT Belgrád

A projekt részletei

Technikai rész

A szükséges fogyasztók áramforrásként való ellátására a létesítményben tartalékul két dízelgenerátor található, amelyek 100%-ban tartalékul szolgálnak egymásnak. A dízel aggregátum ereje 886 kVA/708 kW (“stand-by“)/805 kVA/644 kW (“prime“).

A meglévő ellátó- és elosztórendszer az NDC, a TK rendszer EMS AD és a Data Center EMS AD vezérinformatikai rendszeréhez való teljes felszerelés kapcsolására és ellátására szolgál, amleynek működését nem szabad megszakítani.

A V-1551. számú, 10/0,4 kV alállomásban a meglévő 10 kV-os berendezés nyolc cellából áll.

A meglévő T1 és T2 házi transzformátorok (száraz) 10±2×2,5% / 0,4 kV átviteli arányúak, 1600 kVA teljesítményűek, Dyn5 csatlakozásúak és 100%-ban tartalékul szolgálnak egymásnak.

Kisfeszültségű oldalon a transzformátorok párhuzamos működése tilos.

Új tervezési állapot

A meglévő 10 kV-os kapcsolóberendezések helyére új 10 kV-os kapcsolóberendezés került beépítésre. Az újonnan tervezett, 10 kV-os kapcsolóberendezés (RP) moduláris, fémburkolatú, légszigetelt, típustanúsítvánnyal rendelkező cellákból áll beltéri telepítéshez, 12 kV névleges feszültségű, 630 A névleges áramerősségű, egy másodperces 25kA rövidzárlati hőáramokkal.

A meglévő, páncélozott sín elosztás (transzformátor-főelosztó 0,4 kV) egy részének helyére új árnyékolt, típusvizsgált, előre gyártott 0,4 kV-os gyűjtősínelosztó került beépítésre.

A meglévő V-1551 alállomásba egy új távoli állomást (RTU) telepítettek, amely lehetővé teszi az újonnan telepített 10 kV-os kapcsolóberendezések (K4, K5, K6 és K7) egy részének teljes felügyeletét és kezelését a Szerbiai Villanygazdaság Elosztórendszerének Belgrádi részlege által.

Az adaptáció folyamán a teljes létesítmény meglévő felügyeleti rendszere bővítésre került.

A SCADA rendszer úgy van kitalálva, hogy a régi épülethez hasonlóan a középfeszültségű kapcsolók, azaz a vízcellák, a csatlakozócellák és a transzformátorcellák állapotát megjelenítse.

Társadalmi és gazdasági érdek

A munkálatok elvégzése után az NDC épületében minden létfontosságú fogyasztó áramellátásának biztonságát megnövelték, ezzel együtt Szerbia villamosenergia rendszerének biztonságát is, valamint a rendszerünkön keresztül történő villamosenergia cseréjét is.

A középfeszültségű hálózat távfelügyeleti és vezérlési rendszerének fejlesztése Elektroszerbia Kraljevo elosztó területén

A projekt leírása:

Ennek a projektnek a célja az volt, hogy korszerű vezérlő-, kommunikációs és energetikai berendezések beépítésével biztosítsák a középfeszültségű villamosenergia hálózat egyes részlegei állapotának átláthatóságát az Elektrosrbija Kraljevo területén.

Biztosították, hogy az illetékes diszpécserközpontok bármely pillanatban rálátással rendelkezzenek a hálózatban lévő teljes berendezés állapotára (pl. szakaszolók, visszakapcsolók, SF6 megszkítók stb. állapota).

A diszpécser munkaállomás monitorán megjelennek az egypólusú diagramok, jelzések és riasztási állapotok, mérések és a parancsgombok.

A diszpécsernek lehetősége van a rendszer távoli irányítására, megfelelő parancsok kiadásával. A rendszer néhány funkciója a következők:

 • a berendezés állapotának kijelzése a nap 24 órájában egész évben a SCADA rendszeren keresztül,
 • gyors távoli reagálási lehetőség
 • a rendszer visszaállítása normal üzemmódba, azaz a pogonon kívül elhelyezkedő rendszerelemek bekapcsolása
 • időmegtakarítás az azonnali reagálási lehetőségnek köszönhetően, a létesítmény megközelítése és a műszaki emberek beavatkozása nélkül,
 • időben történő beavatkozás meghibásodás esetén.
Rekonstrukcija javne rasvete na području opštine Bajina Bašta

Kezdési/befejezési év:

2018 – 2020

Lokáció:

Kraljevo, Kruševac, Jagodina, Loznica, Čačak és Užice villamoselosztó területei

Beruházó:

IMP Automatika

A projekt részletei

Technikai rész

A munkálatok tárgyát némely létesítmény felső távvezetékeinek adaptálása képezi (vasbeton oszlopok, acélrácsos oszlopok, Kula alállomás), némely létesítményre való új felszerelések beszerelése a meglévő középfeszültségű villamosenergiai hálózatba. Az adaptáció során a távfelügyeleti és vezérlőrendszer új berendezései kerültek telepítésre. A projekt megvalósításának korábbi szakaszaiban egyes létesítményekre a középfeszültségű hálózat irányítására szolgáló berendezéseket telepítették. A projekt ezen szakaszának megvalósítása után a berendezés egységes középfeszültségű hálózatirányítási rendszerbe let beépítve. Ebben a projektben a 35/10 kV-os alállomások a transzformátor állomások területén az összes új mikrotelephely feldolgozásra került.

A munkálatokkal a következő felszerelések lettek beépítve:
 vonalszakaszolók
 SF6 leválasztó kapcsoló,
 10 kV-os visszakapcsoló,
 20 kV-os visszakapcsoló,
 35 kV-os visszakapcsoló,
 RMU blokkok,
 minden pont automatizálásához szükséges kommunikáció és berendezések
 AB oszlopok

Társadalmi és gazdasági érdek

A legnagyobb kihívás a hálózat hibás részének lokalizálása minimális erőforrás alkalmazásával. Ennek érdekében távfelügyeletet és vezérlést biztosító eszközök kerülnek beépítésre, amelyek valamilyen nehezen megközelíthető terepen bekövetkező hiba, illetve hosszú és nagyon elágazó vezetékek esetén gyors és megbízható lokalizációt és a hibás szakasz leválasztását teszik lehetővé. Ilyen módon jelentősen csökkenni fognak az áramkimaradások és az el nem juttatott energia okozta veszteségek. A hiba felderítéséhez szükséges idő lerövidülése hasznot hoz, valamint ezzel az üzemeltető is védelmet kap a fogyasztók anyagi kártalanítási kérelmeivel szemben, valamint a fogyasztók kiemelt védelmét képezi a termelés leállásával szemben.

 

Bajina Bašta község közvilágításának rekonstrukciója

A projekt leírása:

Bajina Bašta község önkormányzata a Szerb Köztársaság Gazdasági Minisztériumával együttműködve végzett tevékenységeket az „Együtt építünk” projekt megvalósítása érdekében. A közvilágítás rekonstrukciójára került sor abban az értelemben, hogy a rendszer műszakilag megfelelő és működőképes állapotba lett hozva a villamosenergia fogyasztásának optimalizálásával, azaz az energiahatékonyság javítása és a városi közvilágítás minőségének javítására került sor. Ezzel a projekttel a jelenlegi közvilágítás elemzése és a rendszer rekonstrukciójának terve van felölelve, amely az energia szempontjából nem hatékony égők cseréjét jelentette olyan technológia alkalmazásával, amely job működőképességet és a kivilágtás hatékonyságát teszi lehetővé a közterek kivilágítása terén, amely az alapfunkcióját képezi. Ezzel elértük, hogy az újonnan beépített LED lámpák villamosenergia-fogyasztásának megtakarítása nagyobb, mint a beépített névleges teljesítmény egyszerű különbsége alapján.

Rekonstrukcija javne rasvete na području opštine Bajina Bašta

Kezdési/befejezési év:

2019. március –2019. május

Lokáció:

Bajina Bašta

Beruházó:

Gazdasági Minisztérium

A projekt részletei

Technikai rész

A rekonstrukció során, a meglévő lámpák lecserélésével, 1504 úl lámpa került beszerelésre, valamint egy többfunkciós moduláris rendszer, amelynek funkciója a környezeti világítás. Az égők egy része (239) beépített vezérlővel rendelkezik a távvezérléshez és felügyelethez (ún. távmenedzsment rendszer).

A távmenedzsment rendszer egy olyan rendszer, amely lehetővé teszi a távdiagnosztikát vezérléssel, azaz a lámpák be- és kikapcsolásával, valamint azok tompításának lehetőségével. Ez az egyetlen rendszer, amely lehetővé teszi a kétirányú kommunikációt, azaz képes parancsot küldeni, de információt is kapni a lámpák aktuális állapotáról, valamint megerősítést a parancs végrehajtásáról. A lámpa és a vezérlőközpont közötti kétirányú kommunikációnak köszönhetően a kezelő észlelheti a lámpa meghibásodását, sérülését, illetve az áramellátási problémákat. A távolság irányító rendszer magába foglalja a közvilágítási rendszer működésére vonatkozó adatok gyűjtését, felhasználását és feldolgozását, végül ezen adatok további szabályozási célú felhasználását. A felhasználói oldalra belépve betekintést nyerhet az egyes lámpák működésébe az alábbi információkkal: áramfeszültség, teljesítménytényező, munkaórák száma, valamint valamelyik alkatrész (izzó, elektronikus előtét vagy vezérlő) esetleges meghibásodásáról, bekapcsolási és kikapcsolási idő és villamosenergia-fogyasztás.

Mind a 239 lámpába egy-egy LUCO NXP típusú vezérlő került beépítésre, ehhez a lámpamennyiséghez három SECO típusú rendszerkoordinátor (master controller) (a világítástechnikában szegmensvezérlőként ismert) került beépítésre. A szegmensvezérlők szerverrel (adatbázissal) való kommunikációjához három speciális SIM kártya beszerzése (M2M típusú, statikus nyilvános IP-címmel) vagy kábeles internetkapcsolat (ETHERNET kapcsolat a telepítés helyén, ami a legtöbb gyakran JO szekrény, ahol az eszköz folyamatos 24 órás tápellátással rendelkezik).

Társadalmi és gazdasági érdek

A Bajina Bašta község területén a közvilágítás rekonstrukciójának legnagyobb előnye a legmodernebb technológiák szerint gyártott LED izzók beépítése, aminek köszönhetően az elavult megfelelőihez képest energiahatékonyságuk jelentős villamosenergia-megtakarítást eredményez.

A LED izzók nagy előnye másokhoz képest, hogy a fénye a megvilágított felületre fókuszál (forgalom, járda, sétány). A fény szóródása az égboltra minimális, a megvilágított felület több fényt kap, mint más, azonos célú izzóknál.

A kihasználási ideje is az előnyei közé tartozik – csökkennek a karbantartási költségek és különleges kényelmet biztosít a világítás szabályozásának lehetősége a fényerősség beállításával, mert a lámpákat úgy tervezték, hogy széles választékot kínáljonak a különböző intenzitás és teljesítmény skáláján.

Fontos kiemelni, hogy a LED világítás:

 • a leghatékonyabb energia szempontjából, legtisztább és ökológiai szempontból a legjobb megoldás
 • tiszta technológia, nem tartalmaz mérgező anyagokat
 • 100% megújuló
 • alig vagy szinte egyáltalán nem bocsájt ki UV sugárzást
 • rendkívül tartós és szilárd elemekből van elkészítve, ellenáll a legkedvezőtlenebb külső hatásoknak
 • ellenáll az áramütéseknek, rezgéseknek és külső ütéseknek, kiváló megoldás az utcai kivilágításra
 • a régi égők élő fényforrásokra való cserélésével (amleyek lehetséges veszélyt jelentettek a környezet szennyezésére), új ökológiailag egészséges világítással jelentősen hozzá lehet járulni a környezet megóvásához.

Saját fogyasztás az NDC-ben (nemzeti diszpécserközpont)

A projekt leírása:

Az NDC technológiai berendezéseinek ellátása, az NDC épületében a fő áramellátó, inverter, aggregát és hálózati rendszerek rekonstrukciója és cseréje.

Kezdési/befejezési év:

2014 – 2015

Lokáció:

Belgrád

Beruházó:

EMS

A projekt részletei

Technikai rész

Áramellátó rendszerek, transzformátorok, aggregátumok, inverterek, akkumulátorok, elosztó szekrények, egyenirányítók, páncélozott buszrendszerek szállítása, telepítése.

Minden szegmens csatlakoztatása a felügyeleti és vezérlőrendszerhez. Az objektum rendeltetésének sajátosságaiból adódóan a munkálatok csúcsszervezéssel történtek, így a diszpécserközpont áramellátó rendszere egyetlen pillanatban sem került veszélybe.

Társadalmi és gazdasági érdek

Az elvégzett munkálatok után az NDC épületében minden létfontosságú fogyasztó áramellátásának biztonsága megnövekedett, és ezzel együtt Szerbia villamosenergia-rendszerének biztonsága és a rendszerünkön áthaladó nemzetközi villamosenergia-csere biztonsága is.

 

Šarani alagút

A projekt leírása:

Villanyszerelési munkák kivitelezése és jelzések kiépítése a Šarani alagúton. A projekt magában foglalja a Preljina és Takovo alagutak és csomópontok teljes elektromos és mechanikai berendezését.

Kezdési/befejezési év:

2016 – 2017

Lokáció:

A Šarani alagút az E763 Belgrád–Dél-Adria autópálya nagy építési projektjének a része. A Ljig – Preljina szakaszon található, amely az egyik legforgalmasabb az Ibar autópályán.

Beruházó:

Energotehnika Délbácska/Energoprojekt berendezés

A projekt részletei

Technikai rész

Az összes felszerelés és anyag összeszerelése, telepítése és bekötése, amelyek az alagút következő rendszereihez szükségesek: tűzjelző, SOS kaputelefon, hangosbemondó rendszer, beléptető rendszer, videó megfigyelés, levegőminőség- és áramlásszabályozás, rádiókommunikációs rendszer, meteorológiai adatok gyűjtése , optikai hálózat aktív berendezéssel, az autópálya bejáratainál járműméreteket mérő rendszer, fémszerkezetek és portáltartók változó video- és egyéb közlekedési jelzésekhez, közlekedési lámpák, antennaoszlopok. Az összes említett berendezés, valamint a világítás és az elektromos áramellátás (alállomás, DEA, UPS – ok) az alagútban és a szakasz egyéb alagútjaiban, valamint a Takovo és Preljina csomópontokon a Ljig – Preljina szakasz integrált vezérlésével van összekötve.

Társadalmi és gazdasági érdek

A Belgrád–Dél-Adria autópálya fővárosi infrastrukturális projektjeként a Šarani alagút nemcsak Szerbia és Montenegró számára jelent nagy társadalmi és gazdasági érdeklődést, hanem a régió más országai számára is, amelyeknek gyorsabb közúti hozzáférésre van szükségük az Adriai-tengerhez.

Emellett jelentősen csökkent a gyakori közlekedési balesetek száma az Ibar autópálya párhuzamos szakaszán Ljig és Preljina között.