Izgradnja obilaznice oko Beograda,  u Sektoru 4 na potezu između mosta na Savi kod Ostružnice i petlje Orlovača, trenutno je jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata u prestonici Srbije. Realizacija projekta rezultat je zajedničkih napora renomirane kompanije Azvirt iz Azerbejdžana u saradnji sa domaćim firmama koje su u svom domenu, doprinele da posao bude gotov na vreme.

Preuzimanjem odgovornosti za radove na ugradnji sistema za monitoring i regulaciju saobraćaja u tunelima duž trase, Elektromontaža je, uprkos tesnim rokovima i izuzetno zahtevnim uslovima, uspela da završi svoj deo posla brzo i kvalitetno. Veliko iskustvo na poslovima slične namene, visoki profesionalizam i dugogodišnja saradnja sa AzVirtom, doprineli su da elektro-radovi na tunelima Lipak i Železnik, dužine 640 i 699 metara,  započeti u februaru ove godine, budu realizovani u zadatim rokovima, a ceo projekat izveden prema planu.

Realizaciji projekta starog gotovo pola veka, prethodila je revizija same projketne dokumentacije koju je trebalo uskladiti sa trenutnim  uslovima na terenu, savremenim standardima i postojećom pravnom regulativom.  Zahvaljujući posvećenosti svih učesnika u projektu, njihovoj spremnosti na bezrezervnu saradanju u cilju opšteg interesa, prepreke su pretvorene u izazove. Ideja o izgradnji obilaznice i rasterećenju saobraćaja unutar prestonice, postaje deo realnosti koja vodi unapređenju celokupne infrastrukturne baze u zemlji kao i poboljšanju kvaliteta života, uz smanjenje zagađenja, u samom gradu.

Ulogom u realizaciji velikih projekata od državnog značaja, Elektromontaža je dokazala spremnost da uspešno rešava i najzahtevnije zadatke i doprinese razvoju infrastrukture koja je nesumnjivo jedan od stubova napretka ekonomije i generator opšteg društvenog prosperiteta.