Najveća mađarska energetska kompanija MVM Group potpisala je strateški ugovor sa Maneks Grupom Srbija, u okviru koje posluju kompanije „Energotehnika Južna Bačka“ Novi Sad i „Elektromontaža“ Kraljevo, vodeće energetske kompanije u Srbiji i regionu Zapadnog Balkana.

Sporazum o strateškoj saradnji odnosi se na realizaciji zajedničkih projekata na polju izgradnje komunalne infrastrukture, a u cilju promovisanja prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije.

Visok kvalitet, pouzdanost i ekološka prihvatljivost sistema koje dizajniraju i implementiraju novosadska „Energotehnika – Južna Bačka“ i kraljevačka „Elektromontaža“, predstavljaju garanciju da će MVM Group zajedno sa iskusnim partnerom, postepeno povećavati svoje prisustvo na tržištu Balkana, što je u skladu i sa regionalnom strategijom širenja MVM grupe.

S druge strane, partnerstvo sa MVM grupom omogućava Maneks Grupi i kompanijama u njenom sastavu, ulazak na tržište Mađarske.

Na osnovu Memoranduma o razumevanju potpisanog 15. jula ove godine, dve strane će zajednički raditi na unapređenju i ostvarenju ciljeva na polju obnovljivih izvora energije i dekarbonizacije u Srbiji.

Takođe će zajednički učestvovati na projektima izgradnje i modernizacije elektrana i prenosne mreže i razmenjivati iskustva o zakonima koji su na polju energetike od skoro počeli da se primenjuju.

Sporazum koji je potpisan sa Maneks Grupom prvi je takav sporazum MVM grupe sa nekom firmom sa prostora Zapadnog Balkana.