Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović i generalna direktorka Akcionarskog društva Elektromreža Srbije Jelena Matejić obišle su danas radove na izgradnji prateće elektroenergetske infrastrukture neophodne za stabilno napajanje električnom energijom objekata na svetskoj izložbi EXPO 2027.

Reč je o prvim radovima na pratećoj infrastrukturi za EXPO na čijoj realizaciji je angažovana kompanija Elektromontaža doo Kraljevo.

Realizacija projekta: DV 110 kV br.104/2 TS Beograd 5 – TS Beograd 32, uvođenje u novu TS Beograd 44 (Surčin), podrazumeva:

  • Izgradnju novog dvosistemskog dalekovoda 2×110 kV kojim se postojeći DV 110 kV br.104/2 uvodi u TS Beograd 44 (Surčin) po principu „ulaz-izlaz“ (dužina: 7,5 km; ukupno stubova: 31);
  • Rekonstrukciju postojećeg DV 110 kV br. 104/2 na deonici od postojećeg stuba 6 do postojećeg stuba 16 (dužina 2 km; ukupno stubova: 9);
  • Opremanje (adaptacija) jednog sistema faznih provodnika od postojećeg stuba 16 do TS Beograd 5 (dužina: 5 km) i zamenu dva stuba.

Realizacijom ovog projekta omogućiće se priključenje na prenosnu mrežu novih trafostanica koje se realizuju u okviru projekta EXPO 2027 – TS Beograd 44 (Surčin) i TS Beograd 58 (Nacionalni stadion), stvoriće se uslovi za rasterećenje postojeće TS Beograd 9, kao i i za priključenje novih potrošača na području Surčina i šire.

Radovi se odvijaju na lokaciji u blizini budućeg tržnog centra Eurasia na Novom Beogradu, i na njoj se grade stubovi potpuno novog dvosistemskog dalekovoda 2×110 kV kojim će se postojeći dalekovod 104/2 uvesti u buduću TS Beograd 44 u Surčinu, objekat Elektrodistribucije Srbije. Na dužini od sedam i po kilometara biće izgrađeno 31 novi stub, dok će se na postojećem dalekovodu 104/2 obaviti rekonstrukcija devet stubova, kao i adaptacija jednog sistema faznih provodnika u dužini od pet kilometara, uz zamenu dva stuba. Vrednost ovih radova je preko 13 miliona evra. Uz priključenje TS Beograd 44, ovaj dalekovod će omogućiti i priključenje TS Beograd 58 – Nacionalni stadion – a stvoriće i uslove za rasterećenje postojeće TS Beograd 9, kao i za priključenje novih potrošača na području Surčina i šire. Umesto klasičnih čelično-rešetkastih stubova biće izvedeni cevni stubovi tipa „bure“. Završetak radova, tehnički pregled i stavljanje u probni rad na ovom segmentu se očekuje početkom 2026. godine.

Uporedo sa radovima na DV 110 kV biće izvršena i adaptacija tri postojeća dalekovda, naponskog nivoa 220 kV na ukrštanju sa novoprojektovanom prugom Zemun – Aerodrom – Nacionalni stadion, što podrazumeva izgradnju šest novih čelično – rešetkastih stubova i zamenu kompletne elektroopreme u zoni ukrštanja.