Potpisan je Ugovor između kompanija Schneider Electric Srbija d.o.o. i PEEM Sinergy d.o.o. za strateško partnerstvo za proizvodne linije PIX Easy (17,5 kV) i PIX standard (24 kV).

Peem Sinergy d.o.o. privredno društvo za proizvodnju i ugradnju elektroenergetske srednjenaponske  I niskonaponske opreme po licencama stranih proizvođača, osnovan od strane  Elektromontaže Kraljevo.

Proizvodnjom, sastavljanjem, testiranjem i prodajom ćelija PIX Easy 17,5 kV i PIX Standard 24 kV po licenci firme Schneider Electric Srbija, baviće se firma PEEM Sinergy.

Pix Easy 17,5 kV je srednjenaponska, vazduhom izolovana ćelija sa vakuumskim prekidačem Easy Pact EXE, dok je Pix Standard 24 kV, takođe srednjenaponska, vazduhom izolovana ćelija sa vakuumskim prekidačem HVX.

Saradnja sa multinacionalnom kompanijom Schneider Electric, doprineće proširenju poslovnih delatnosti kompanija Elektromontaže I PEEM Sinergy, kao  i strateškom pozicioniranju na tržištu elektroindustrije.