Elektromontaža Kraljevo je nova članica poslovnog udruženja „Elektromašinogradnja“.
Reč je o dobrovoljnom udruživanju koje za cilj ima objedinjavanje stručnih i materijalnih potencijala u konkurentnu ponudu.

Osnova aktivnosti poslovnog udruženja “Elektromašinogradnja” je kontinurani rad i zalaganje na unapređenju poslovnog ambijenta. Jedan od načina postizanja tog cilja je unapređenje regulatornog okvira koji omogućava ravnopravan položaj srpskih firmi u oblasti tržišnog poslovanja.

Ideja vodilja članica Poslovnog udruženja „Elektromašinogradnja“ je da se kroz objedinjenu konkurentnu ponudu kvalifikuju za poslove, pre svega u projektima razvoja Elektroprivrede Srbije, čime bi stekle reference sa kojima  će moći da nastupaju kako u regionu, tako i širom sveta i to kao relevantan partner na tržištu.

Beograd, Srbija