Proces prestruktuiranja kompanija kao jedan od vidova adaptacije novonastalim okolnostima, deo je savremenog tržišnog poslovanja. U cilju napretka i širenja tržišta, postignut je sporazum u vezi sa kupoprodajom kraljevačke Elektromontaže koja će sa sa firmom Maneks doo i firmom Energotehnika – Južna Bačka činiti Maneks Grupu (Maneks Group).

Sinergijom kapitala i proizvodnih resursa  obezbediće se potpuniji portfolio usluga u  svim oblastima energetike. Združenim kapacitetima uz proširivanje proizvoda i asortimana usluga otvaraju se nove mogućnosti za dalji razvoj Elektromontaže i Maneks Grupacije u celini.

Imajući u vidu dosadašnje uspehe Elektromontaže, vlasnička transformacija  jedne od vodećih domaćih kompanija u polju elektroenergetike, predstavlja potencijal za   osvajanje tržišta širom Evrope i osnažuje “Maneks Group” da postane perspektivna, multinacionalna kompanija sa međunarodnim ciljevima.