Novootvoreno preduzeće Elektromontaža Hungary Kft potvrda je razvojne strategije naše kompanije koja je usmerena na  kontinuirano širenje poslovnih kapaciteta.

Nakon pozicioniranja na tržištima Crne Gore i Bosne i Hercegovine, kompanija Elektromontaža nastavlja sa osvajanjem tržišta za izvođenje radova u regionu i šire.

Realizacija poslova u oblasti izgradnje električne komunikacione opreme, na teritoriji Mađarske, doprinosi većoj  produktivnosti i jačanju  tržišnog potencijala kompanije. Otvaranje Elektromontaže Hungary Kft vodi perspektivnom porastu proizvodnje  i prometa sa ciljem unapređenja tržišnog poslovanja ne samo u zemljama regiona, već i na prostoru Evropske unije.

Danom osnivačkog akta 25.10.2019, odnosno datumom registracije  6.11.2020. godine, mađarska podružnica, započela je sa radom.

Sedište firme je u Budimpešti , na adresi: 1054 Budimpešta, Honved ulica 8.1. sp.2.