Stručni saradnik za bezbednost i zdravlje na radu

Stručni saradnik za bezbednost i zdravlje na radu

Uslovi koje kandidat treba da ispunjava: VII stepen stručne spreme u okviru obrazovno-naučnog polja Tehničko-tehnoloških nauka Položen stručni ispit – Uverenje za obavljanje poslova bezbednosti na radu Minimun dve godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima...