Elektromontaža postala deo Maneks Grupe

Elektromontaža postala deo Maneks Grupe

Proces prestruktuiranja kompanija kao jedan od vidova adaptacije novonastalim okolnostima, deo je savremenog tržišnog poslovanja. U cilju napretka i širenja tržišta, postignut je sporazum u vezi sa kupoprodajom kraljevačke Elektromontaže koja će sa sa firmom Maneks...